Sandupptagning och sopning

På våren tar vi upp sanden som har använts för halkbekämpning under vintern. Alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så snart som möjligt när risken för snö och halka är över.

Sandupptagning och grovsopning

När vintern är över sopar vi upp sanden som har använts för halkbekämpning. Vi börjar med grovsopning av gång- och cykelvägar. Därefter sopar vi huvudleder, bussgator och övriga bilvägar i centrala Tranås.

Grovsopningen brukar vara klar i slutet av mars men det kan variera från år till år beroende på vädret. Vi väntar med sopningen tills risken för halka är så liten som möjligt.

Grovsopning

Vi är nu klara med grovsopningen för i år

Finsopning av bostadsområden

Finsopningen av bostadsområden är klar för säsongen. Vi fortsätter kontienuerligt att underhållssopa våra gator och GC-vägar.

Tänk på att inte parkera vare sig bilar eller cyklar på en gata som ska sandsopas. Respektera parkeringsförbudsskyltar och servicedagar.

Fastighetsägares ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla gångbanan utanför din tomt ren och fri från skräp.

Så här kan du underlätta för oss så att vi kommer åt att sopa gator:

  • Ställ soptunnor så att de inte blockerar gång- eller vägbanor.
  • Rengör gångbanorna utanför din fastighet innan vi finsopar i ditt område.
  • Håll gångbanor fria från ogräs för att förhindra att asfalten förstörs av växtlighet.
  • Beskär träd, buskar och häckar som hänger ut över gångbanor eller vägar så att vi kan komma åt att sopa in mot trottoarkant eller tomtgräns.

Kontakt

Gatuavdelningen

E-post: gatuavdelningen@tranas.se

Driftfrågor arbetsledare
Telefon: 0140-682 57

Senast publicerad: