Norraby Fyra- Flerfamiljshus

Beslut om tilldelning av markanvisning togs i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07.
Markanvisningen tilldelades SE-Bygg och GBJ-Bygg.

Utvärderingsgruppen anser att dessa förslag bidrar till att förverkliga kommunens ambitioner att skapa en stadsdel med en enhetlig variation, en blandning av upplåtelseformer och hustypologier som bäddar för ett spännande område med en blandning av olika invånare och hushåll. Förslagen bidrar till ett enhetligt men varierat gaturum med höga arkitektoniska kvaliteter som skapar långsiktiga värden för såväl kommunen, bostadsutvecklarna och de kommande invånarna i stadsdelen.

GBJ Bygg har i samarbete med Studio Ekberg AB fått uppdraget att uppföra lägenheter som bostadsrätter i kedjehusutförande och SE-Bygg AB ska i samarbete med THB Bygg AB och FOJAB arkitekter AB uppföra äganderätter i kedjehusutförande.

Pågående entreprenad med infrastruktur beräknas bli klar i början av december 2021.

GBJ-Bygg AB

Linda Isaksson
Telefon: 0470-74 88 58
E-post: linda.isaksson@gbjbygg.se 

SE-Bygg AB

Tim Carlson
Telefon: 0723-97 00 27
E-post: tim.carlson@se-bygg.se


För vidare information gällande gruppbostäder

Svensk Fastighetsförmedling Länk till annan webbplats.

Telefon: 0140-38 69 80Karta

Kartan visar läget för bostadsområdet. Observera pågående fastighetsreglering.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Senast publicerad: