Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om olika hjälpinsatser från kommunen för att din vardag ska fungera.

Om du har rätt till hjälp och stöd prövas enligt olika lagar. Framför allt är det socialtjänstlagen – SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Vem kan få stöd genom LSS?

LSS, eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, omfattar följande personkretsar:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har omfattande behov av stöd eller service.

För att få stöd måste du ansöka om det. Om du är osäker på vad du har rätt till eller om du vill diskutera ditt behov av stöd är du välkommen att kontakta en handläggare i socialtjänsten.

Om du har rätt till insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du ansöka om det genom att skicka in en begäran om insats enligt LSS. Begäran är personlig och ska i första hand skrivas under av personen/vårdnadshavare som begär. Den kan även skrivas under av ombud med fullmakt eller god man/förvaltare.

Om du inte har rätt till insatser enligt LSS kan du göra en ansökan enligt socialtjänstlagen. Kontakta handläggare på socialtjänsten för mer information.

Avlösarservice är till för dig som har en funktionsnedsättning och som har närstående som behöver avlastning i hemmet.

Du som närstående kan få möjlighet till avlastning för att genomföra egna aktiviteter eller för att återhämta dig (inte för arbete eller studier). Avlösarens uppgift är att vara ett stöd i hemmet under den tid du är i behov av avlastning.

Boendestöd är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som bor i eget boende. Stödet utgår ifrån dina behov av att möta och hantera olika situationer i vardagslivet.

Boendestöd ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter ute i samhället. De sysslor och aktiviteter som du behöver stöd med gör du och din boendestödjare tillsammans.

Du och din boendestödjare kan till exempel:

 • Träna på olika sysslor i hemmet, såsom matlagning, inköp, städning och tvätt.
 • Planera dina vardagssysslor.
 • Träna och planera inför att du ska ringa eller besöka myndigheter och sjukvård.
 • Gå tillsammans till olika möten.

Avgift boendestöd

Här kan du läsa om hur avgiften för boendestöd beräknas.

Avgift för boendestöd

Du som har en svår funktionsnedsättning kan ha behov av ett anpassat boende där du kan få stöd och hjälp utifrån dina behov. Bostad med särskild service är en boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som har funktionsnedsättning.

Gruppbostad

Gruppbostad är en boendeform för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Ett gruppboende består av ett litet antal lägenheter i anslutning till gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Servicebostad passar dig som har vissa behov av stöd i boendet men också klarar en hel del själv. Servicebostaden består av enskilda lägenheter i ett bostadsområde där de boende har tillgång till gemensamhetslokal och personal dygnet runt.

Ansök om särskild bostad

Har du behov av boende kan du ta kontakt med en handläggare på utredningsenheten för att göra en ansökan.

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad.

Läs om bostadsanpassning

Inom socialtjänsten i Tranås finns Aspagården som är ett särskilt boende för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och psykossjukdom. Vi har 9 lägenheter, fördelade på två olika hus. Verksamheten bygger på alla människors lika värde samt en tro att alla har egna resurser, men kan behöva stöd o att frigöra dessa. Hjälpen kan exempelvis bestå i att få stöd i vardagen för att kunna leva och delta i samhället på lika vilkor som vem som helst. Boendet har bemanning dygnet runt. Det långsiktiga målet med boende på Aspagården är att man så småningom ska klara att ha ett eget boende, kanske då med boendestöd.

I boendet hyr man sin lägenhet i andra hand via socialtjänsten. Verksamheten utförs i nära samarbete med öppna psykiatriska mottagningen i Tranås.

Ansök om psykiatriboende

Har du behov av boende kan du ta kontakt med en handläggare på utredningsenheten för att göra en ansökan.

Daglig verksamhet och sysselsättning är insatser du ansöker om hos en biståndshandläggare. Du som tillhör personkrets ett eller två kan ansöka om insatsen daglig verksamhet. Din ansökan utreds och bedöms enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du med psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om insatsen sysselsättning. Din ansökan utreds och bedöms enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Syftet med insatsen är att du ska få en meningsfull sysselsättning som leder till självständighet och personlig utveckling. Insatsen ska i möjligaste mån anpassas efter dina behov och intressen.

Daglig verksamhet och sysselsättning finns tillgänglig alla helgfria vardagar från klockan 8.00 till klockan 16.00 för dig med beslut om insatsen. Inom verksamheten finns det möjlighet att köpa fika och på vissa enheter även lunch.

I Tranås kommun finns verksamheter med olika inriktningar:

 • Industri- och media
 • Uteverksamheter med inriktning mot stall, trädgård och park
 • Skapande- och service
 • Caféverksamhet
 • Butikverksamhet

Ansök om daglig verksamhet eller sysselsättning

Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt hos biståndshandläggare. Du är välkommen med din ansökan till biståndshandläggarna på Utredningsenheten – äldre och funktionsnedsättning. Ansökningsblankett Länk till annan webbplats. finns digitalt på tranas.se.

Vid frågor om insatserna är du välkommen att kontakta biståndshandläggare på Utredningsenheten – äldre och funktionsnedsättning.

Personlig assistans innebär att du får hjälp i ditt hem med sådant du inte klarar av själv, till exempel din personliga hygien, hjälp vid måltider och toalettbesök, av- och påklädning samt stöd i att kommunicera med andra.

Assistansen utförs av en eller flera assistenter.

Ansök om personlig assistans

Har du behov av personlig assistans kan du ta kontakt med en handläggare på utredningsenheten för att göra en ansökan.

Korttidsvistelse utanför ditt eget hem är till för dig som är ung och har en funktionsnedsättning.

Du som har en funktionsnedsättning får under korttidsvistelsen träffa andra och delta i aktiviteter och upplevelser i en miljö som är anpassade för dina behov. Samtidigt ger detta dina anhöriga möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse kan ske i en stödfamilj eller på ett korttidshem.

Till och med året du fyller 13 år erbjuds du tillsyn inom kommunens fritidsverksamhet. Du som har en funktionsnedsättning kan enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade – LSS ha rätt till fortsatt tillsyn.

Du som har beslut om korttidstillsyn får tillsyn och möjlighet att delta i aktiviteter när föräldrar eller vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Ledsagarservice vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och behöver stöd och hjälp för att kunna delta i olika aktiviteter.

Genom ledsagningen ska du ha möjlighet att komma ut i samhället. Du ska kunna skapa och behålla kontakter med andra och kunna delta i kulturliv och fritidsaktiviteter. Ledsagningen planerar du, utifrån dina önskemål, tillsammans med ledsagaren.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få en kontaktperson som en insats enligt LSS. Syftet med kontaktperson via LSS är du kan få någon att umgås med om du på grund av din funktionsnedsättning är isolerad och saknar kontakt med anhöriga och vänner. Stödet får du genom en privatperson som är engagerad och intressad av andra människor.

Pluspolarkortet är en möjlighet för dig som har någon form av funktionsnedsättning att ta del av olika evenemang och verksamheter inom fritid och kultur och inte kan ta dig dit på egen hand. Du kan enkelt ansöka om Pluspolarkortet via kommunens e-tjänst för detta, har du frågor är du välkommen att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

Läs mer om Pluspolare

Kontakt

Utredningsenheten — äldre och funktionsnedsättning

Biståndshandläggare
Telefon: 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 09.00—10.00
Torsdag: 13.00-14.00

Senast publicerad: