Avgift för hemtjänst

Här kan du läsa om hur vi beräknar din avgift för hemtjänst, trygghetstjänster, kommunal hälso- och sjukvård och korttidsboende. Kostnaden beror på vilket stöd du behöver och din inkomst.

Avgiften är uppdelad i fem olika insatsnivåer (1—5). Avgiften beräknas med viss procent av avgiftsutrymmet.

Avgifterna räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Avgifter för hemtjänst för de olika insatsnivåerna.

Insatsnivå

Procent av avgiftsutrymmet

Maxavgift

Frekvens

Insatsnivå 1

45 procent

754 kronor

Hjälp cirka 1 gång per vecka

Insatsnivå 2

65 procent

1 462 kronor

Hjälp cirka 1—6 gånger per vecka

Insatsnivå 3

75 procent

2 100 kronor

Hjälp cirka 1—2 gånger per dag

Insatsnivå 4

85 procent

2 242 kronor

Hjälp cirka 3—4 gånger per dag

Insatsnivå 5

90 procent

2 359 kronor

Hjälp cirka 5 gånger per dag

Om du väljer en privat utförare av hemtjänsten (LOV) betalar du samma avgift. Skulle du beställa extra tjänster utöver biståndsbeslutet av den privata utföraren påverkas inte detta av maxtaxan, utan du betalar den extra kostnaden för dessa direkt till företaget. Exempelvis gäller det hushållsnära tjänster, RUT.

Så här beräknar du avgiftsutrymmet, det vill säga din betalningsförmåga.

Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital, m.m.)
- skatt
- nettohyra (= hyra – eventuellt bostadstillägg)
- minimibelopp (6 470 kronor/ensamstående eller 5 279 kronor/sammanboende person)
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
___________________________________
= AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 procent av era gemensamma inkomster och kostnader.

Regler för maxtaxa

Du kan aldrig betala mer än 2 359 kronor per månad (2023) för hemtjänst, hälso- och sjukvårdsavgift, boendestöd och trygghetslarm. Du kan heller aldrig betala mer än ditt avgiftsutrymme för dessa avgifter. Det kallas maxtaxa. Maxtaxan räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Räknesnurra för beräkning av avgift

Gör en ungefärlig beräkning av din avgift Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, arbetsresor, med mera.

Lämna in blanketten Inkomstförfrågan för beräkning av avgiftsutrymme och för att ansöka om individuellt förbehållsbelopp.

Avgiften för hemtjänst reduceras per dag vid inläggning på sjukhus eller vid planerad frånvaro om minst sju (7) dagar.

Kontakt

Socialtjänsten

Avgiftshandläggare
E-post: avgiftshandlaggning.socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-687 09

Senast publicerad: