Stäng sök
Tranås logotyp

Avgift för hemtjänst

Här kan du läsa om hur vi beräknar din avgift för hemtjänst, trygghetstjänster, hemsjukvård och korttidsboende. Kostnaden beror på vilket stöd du behöver och din inkomst.

Avgiften för hemtjänst kallas service och omvårdnad. Den är uppdelad i fem olika insatsnivåer (1-5). Avgiften beräknas med viss procent av avgiftsutrymmet.

Avgifterna räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Insatsnivå

Procent av avgiftsutrymmet

Max kronor

Frekvens

Insatsnivå 1

45 procent

684 kr

Hjälp cirka 1 gång per vecka

Insatsnivå 2

65 procent

1 326 kr

Hjälp cirka 1—6 gånger per vecka

Insatsnivå 3

75 procent

1 904 kr

Hjälp cirka 1—2 gånger per dag

Insatsnivå 4

85 procent

2 033 kr

Hjälp cirka 3—4 gånger per dag

Insatsnivå 5

90 procent

2 138 kr

Hjälp cirka 5 gånger per dag

Om du väljer en privat utförare av hemtjänsten (LOV) betalar du samma avgift. Skulle du beställa extra tjänster utöver biståndsbeslutet av den privata utföraren påverkas inte detta av maxtaxan, utan du betalar den extra kostnaden för dessa direkt till företaget. Exempelvis gäller det hushållsnära tjänster, RUT.

Så här beräknar du avgiftsutrymmet, det vill säga din betalningsförmåga.

Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital, m.m.)
- skatt
- nettohyra (= hyra – eventuellt bostadstillägg)
- minimibelopp (5 373 kronor/ensamstående eller 4 540 kronor/sammanboende person)
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
___________________________________
= AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 procent av era gemensamma inkomster och kostnader.

Räknesnurra för beräkning av avgift

Gör en ungefärlig beräkning av din avgift Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, arbetsresor, med mera.

Lämna in blanketten Inkomstförfrågan för beräkning av avgiftsutrymme och för att ansöka om individuellt förbehållsbelopp.

Avgiften för hemtjänst reduceras per dag vid inläggning på sjukhus eller vid planerad frånvaro om minst sju (7) dagar om denna planerade frånvaro meddelats minst tre (3) dagar innan den inträder.

Kontakt

Socialtjänsten

Avgiftshandläggare, Ulla-Britt Blomgren

E-post: ulla-britt.blomgren.ifo@tranas.se
Telefon: 0140-687 09
Telefontid: tisdagar och torsdagar kl. 8.00-16.00.

Senast publicerad: