Missbruk och beroende

Du som är över 21 år och behöver stöd eller behandling när det gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar kan få stöd via vuxenteamets öppenvård.

På vuxenteamets öppenvård kan du få olika former av kostnadsfri hjälp och stöd:

  • Informationssamtal — tre enskilda samtal av rådgivande karaktär.
  • Individuella behandlingskontakter — enskilda behandlingssamtal, motivationssamtal, miljöterapeutiskt arbete och socialt stöd.
  • Återfallsprevension — enskild och i grupp.
  • Haschavvänjningsprogram.
  • Tekniskt hjälpmedel för beroendevård.
  • Drogtester.
  • Anhörigstöd — samtal för dig som anhörig.

Medicinsk missbruksvård

Behöver du medicinsk rådgivning och kontakt ska du vända dig till den vårdcentral där du är listad.

Orosanmälan

Är du orolig för någon i din närhet och vill göra en orosanmälan? Kontakta socialsekreterare på utredningsenheten — barn, unga och vuxna.

Misstanke om att barn far illa

Alkohol- och drogrådgivning för unga

Vilja erbjuder alkohol- och drogrådgivning för unga mellan 13—21 år samt för vänner och anhöriga.

Alkoholrådgivning för unga

Kontakt

Mer information

Vuxenteamets öppenvård
Norra Storgatan 101
(Obs! Tidsbokning krävs.)

Telefon: 0140-681 00

Ansök om behandling hos utredningsenheten eller om du vill göra en orosanmälan gällande en vuxen

Telefonnummer: 0140-68273

Mottagningens telefontid:

Måndag till fredag: 8.30-9.30 och 13.00-14.00.

Vid akuta behov efter 16.00 (15.00 på fredagar) tas kontakt med socialjouren via 112.

För akut hjälp när mottagningen är stängd, går det att nå oss via växel 0140-68100.

Senast publicerad: