Familjecentralen

Familjecentralens verksamhet vänder sig till barn mellan 0—5 år och deras föräldrar. Här finns flera verksamheter samlade under ett och samma tak: barnhälsovård, kvinnohälsovård, familjeverksamheten, öppen förskola. I samma lokal finns även familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Familjecentralen/kurator arbetar för att barn i förskoleåldern ska få en gynnsam utveckling — fysiskt, psykiskt och socialt. Vi vill skapa hälsosamma levnadsvanor hos barn och föräldrar, samt främja en trygg anknytning i familjen. Vi följer gemensamt upp de barn och familjer där det finns tecken på en ogynnsam utveckling. Arbetet sker alltid i samverkan med föräldrarna och med hänsyn till familjens hela livssituation.

På familjecentralen samverkar:

Vårt mål är:

  • att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • att skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
  • att vara en lättillgänglig mötesplats — det ska vara enkelt att söka och få stöd hos oss.

Kontakt

Familjecentralen i Tranås

Storgatan 30/Ågatan 21
573 32 Tranås

Annika Wendt Ahlström
Samordnare
Epost: annika.wendt.ifo@tranas.se
Telefon: 0140-688 23

Petra Silvander
Kurator familjecentralen
Epost: petra.silvander.ifo@tranas.se
Telefon: 0140-688 25

Socialtjänsten

E-post: socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: