Trygghetslarm

Du som vill ha en extra trygghet i vardagen kan ansöka om att få ett trygghetslarm. Med hjälp av en knapp kan du då vid akuta behov larma och komma i kontakt med personal som vid behov skickar en larmpatrull.

Ett trygghetslarm är en larmknapp som är ansluten till en trygghetstelefon. Vid ett larm svarar en person som vid behov kontaktar en larmpatrull som gör ett besök hos den behövande om det behövs. Larmet är avsett för akuta och oförutsedda händelser som kan uppstå. 

Även för yngre

Alla som uppnått 65 år har rätt att få ett trygghetslarm. Yngre personer kan få trygghetslarm efter särskild prövning. Kostnaden för larmet debiteras enligt särskild taxa, för närvarande 315 kronor per månad (2024). Avgiften räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Fungerar larmet?

Är du osäker på om ditt trygghetslarm fungerar, så prova gärna att larma. Att testa sitt trygghetslarm kostar inget.

Ansökan

Ansök om trygghetslarm via kommunens e-tjänst eller via blanketten Ansökan om trygghetslarm. Du behöver även fylla i blanketten Medgivande till installation av dörrlås med Carelock.

Ansök om trygghetslarm

Här kan du ansöka om trygghetslarm vi vår e-tjänst.

Kontakt

Larmgruppen

Telefon: 0140-682 70

Senast publicerad: