Norm för ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet ska täcka de mest grundläggande behovet. I normen för ekonomiskt bistånd ingår personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader.

Norm för personliga kostnader

Norm för personliga kostnader

Personliga kostnader

<1 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14 år

15-18 år

19-20 år*

Ensam

Sambo

Livsmedel,
alla måltider

915

1035

1140

1330

1505

1765

2085

2105

1865

3020

Kläder/skor

375

495

535

535

635

680

720

720

605

1205

Fritid/lek

175

280

295

425

760

865

900

910

450

920

Hygien

685

595

160

110

130

190

255

255

290

655

Barn- och
ungdoms­försäkring

70

75

80

80

80

80

80

80Summa

2220

2480

2210

2480

3110

3580

4040

4070

3210

5800

* För 19—20-åringar används ungdomsnormen endast för hemmavarande barn som omfattas av föräldrars försörjningsskyldighet.

Ensam och sambo avser vuxna över 20 år.

Norm för gemensamma hushållskostnader

Norm för gemensamma hushållskostnader

Hushålls­kostnader

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6 personer

7 personer

Förbrukningsvaror

140

150

270

305

350

415

445

Dagstidningar, telefon

900

1000

1180

1335

1540

1725

1865

Summa

1040

1150

1450

1640

1890

2140

2310


Kontakt

Stöd- och försörjningsenheten

Ydrevägen 15
573 82 Tranås

E-post: stodochforsorjning@tranas.se
Telefon: 0140-686 80 (reception)
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—12.00

Telefontid till handläggare
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—09.30

Receptionen är bemannad
Måndag, onsdag, fredag kl. 10.00—12.00

Väntrummet är öppet
Måndag—fredag kl. 08.30—12.00 och 13.00—15.00

Mottagning, nybesök
Onsdagar kl. 10.45—11.45

Mottagning, enklare ärenden — för dig som redan har en handläggare
Måndag och fredag kl. 10.45—11.45.

Senast publicerad: