Välj utförare av hemtjänst

Du som blivit beviljad hemtjänst kan själv välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra hjälpen i hemmet.

I Tranås kommun finns kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta innebär att du kan välja mellan kommunen och en privat utförare som är godkänd av socialnämnden. Kommunen och den privata utföraren måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och du som kund betalar samma avgift oavsett vad du väljer.

Tranås kommuns hemtjänst har lång erfarenhet av alla insatser du beviljas i ditt hem. Vår hemtjänst har ett tätt samarbete med kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Både vi som arbetar inom hemtjänsten och de andra professionerna som du kan behöva hjälp ifrån finns samlade under ett och samma tak, Vårdnavet. Det tycker vi är en stor fördel! Vi utför insatser dygnets alla timmar och ansvarar för vår egen, samt alla privata utförares, nattillsyn och larmorganisation. Med Tranås kommuns egenregi som utförare får du en helhetslösning och har samma utförare för alla dina insatser.

Värdegrund

Vår vision är att erbjuda Sveriges bästa hemtjänst där alla kunder erbjuds trygghet, kontinuitet och en fast omsorgskontakt. Vi arbetar efter Tranås kommuns gemensamma värdegrund Ledstjärnan. Det innebär att vi strävar efter att alltid ha dig i centrum, kvalité i det dagliga mötet som sker mellan dig och omvårdnadspersonalen. För oss är det viktigt att tillsammans med dig hitta lösningar så din vardag underlättas. I samråd med personalen i din hemtjänstgrupp har du möjlighet att påverka hur insatserna planeras och utförs.

Antal anställda

135 medarbetare

Tilläggstjänster

Som kommun kan vi av konkurrensskäl inte erbjuda några tilläggstjänster.

Geografiska områden

Vi finns i alla områden i Tranås kommun.

Personalens erfarenhet och kompetens

Tranås kommuns hemtjänst har en hög andel utbildade undersköterskor. Detta innebär att vi kan ta ansvar för de olika uppdrag sjuksköterskorna delegerar till oss. Medarbetarna har bland annat kompetens inom områdena demensvård, palliativvård, psykiatri samt socialstyrelsens värdegrund inom äldreomsorgen.

Vid rekrytering tillämpas rätten till heltid samtidigt finns ett jämställdhetsperspektiv och mångfaldsperspektiv i fokus då nya undersköterskor rekryteras.

Språk

Alla våra medarbetare pratar svenska. Flera av våra anställda har även andra språkkompetenser vilket kan vara en fördel för dig som kund då vi kan ha möjlighet att möta dina behov när det gäller detta.

Kontakt

Tranås kommuns hemtjänst

Verksamhetsansvarig
Maria Johansson
Telefon: 0140-687 68

Adress
Vårdnavet, Västra vägen 5
573 82 Tranås

THS Hemtjänst har en mindre personalgrupp där all personal pratar flytande svenska. Majoriteten av personalen är utbildade undersköterskor. Vi har även ett tätt samarbete med kommunens hemsjukvård och deras sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. THS Hemtjänst utför service och omsorgsinsatser samt delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser alla dagar i veckan mellan kl. 07.00—22.00. Beviljade nattinsatser utförs av kommunens nattpatrull.

Alla våra anställda har kollektivavtal med fackförbundet Kommunal.

Värdegrund

Vi jobbar med människor, för människor. Våra ledord är Ansvar, Bemötande och Kvalitet och dessa genomsyrar hela THS Hemtjänst. Vår vision är att ha branschens nöjdaste kunder och medarbetare som levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet. Vi tar ansvar både i och utanför företaget.

Med dig som kund i fokus så bestämmer du hur och när din beviljade insats ska utföras i samråd med personalen på THS Hemtjänst.

Antal anställda

ca 50 medarbetare

Tilläggstjänster

Vi erbjuder för tillfället inga tilläggstjänster inom RUT.

Geografiska områden

Vi finns i alla områden inom Tranås kommun.

Personalens erfarenhet och kompetens

Majoriteten av personalen är utbildade undersköterskor och har lång erfarenhet inom hemtjänst och områden som demens- och palliativ vård.

Språk

Alla medarbetare talar flytande svenska.

Kontakt

THS Hemtjänst

Verksamhetsansvarig
Janica Lundell
E-post: janica@thshemtjanst.se
Telefon: 070-664 97 52

Webbplats
thshemtjanst.se Länk till annan webbplats.

Adress
Västra Järnvägsgatan 5
573 41 Tranås

Vetlanda hemtjänst börjar utföra hemtjänst inom Tranås kommun från den 1 september 2023.

Vetlanda Hemtjänst är ett privat företag inom hemtjänsten som startades 2016. Vi erbjuder både omvårdnads och serviceinsatser. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vårt mål är att på bästa sätt tillgodose vårdtagares enskilda behov.

Vi eftersträvar en hög kontinuitet så att du som vårdtagare känner dig trygg med samma personal hela tiden. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och önskemål. Allas lika värde är en central pelare i vårt arbete, därför strävar vi efter flerspråkig personal för att på så vis kunna utveckla och en god kommunikation och en trygg relation.

Tack vare att vi har flera års arbetserfarenhet och livserfarenhet, så förstår vi sammanhanget av hur viktigt det är med trivsel, engagemang, respekt, entusiasm och omtänksamhet. Att människor är olika och livet plötsligt kan förändras, det är viktiga kunskaper för att lättare förstå andras reaktioner och känslor.

Antal anställda

ca 50 medarbetare

Tilläggstjänster

Vi erbjuder tilläggstjänster inom RUT, så som vardagsstädning, storstädning, fönsterputsning, tvättservice, strykning och inköpsärenden.

Geografiska områden

Vi finns i alla områden inom Tranås kommun.

Personalens erfarenhet och kompetens

Större delen av personalen är utbildade undersköterskor. All personal går igenom en internutbildning. Personalen erbjuds även interna och externa utbildningar inom medicinsk delegering, hygien, arbetsmiljö och HLR.

Språk

Förutom svenska finns personal som talar albanska, arabiska, bosniska, dari, engelska, persiska, rumänska och ungerska.

Kontakt

Vetlanda hemtjänst

Verksamhetsansvarig
Enikö Ramic
Telefon: 0380-123 13
Safete Berisha
Telefon: 0383-107 09

E-post: vetlandahemtjanst@hotmail.com

Adress
Stortorget 6A
574 32 Vetlanda

Jämför hemtjänst via Äldreguiden

Äldreguiden.se Länk till annan webbplats.

Information om utföraren av hemtjänst


Tranås kommun

THS Hemtjänst

Vetlanda hemtjänst

Organisationsform

Kommunal

Privat

Privat

Verksamma i Tranås sedan

-

2010

2023

Område

Hela Tranås kommun

Hela Tranås kommun

Hela Tranås kommun

Aktiva i andra kommuner

Nej

Nej

Ja

Antal hemtjänstkunder i Tranås kommun

-

-

-

Andel tillsvidareanställd personal

-

-

-

Andel undersköterskor

-

-

-

Så här nöjda är hemtjänstmottagare med hemtjänsten (resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning 2022)


Tranås kommun

THS Hemtjänst

Vetlanda hemtjänst

Andel med hemtjänst som känner

trygget

91

93

Information saknas

Andel som är nöjd med hemtjänsten

89

96

Information saknas

Andel som upplever bra bemötande

98

96

Information saknas

Fast omsorgskontakt och geonomförandeplan

När du fått ett beslut om hemtjänst kommer du att erbjudas en fast omsorgskontakt i hemtjänstgruppen. Den fasta omsorgskontakten har ett särskilt ansvar för att hemtjänsten hos dig fungerar på ett bra sätt. Tillsammans gör ni en genomförandeplan, en beskrivning av ditt behov och hur hjälpen ska fungera. Du får då tillfälle att berätta vad du själv kan göra, vad närstående gör och vad du behöver stöd med från hemtjänsten. Om dina behov förändras, förändras också genomförandeplanen.

Hemtjänstens personal ska dokumentera vilka insatser de genomför vid sina besök. All personal har tystnadsplikt.

Byta utförare

Du kan när som helst välja att byta utförare. Kontakta biståndshandläggaren om du vill byta utförare.

Senast publicerad: