Familjerådgivningen

Familjerådgivningen i Tranås erbjuder samtalsstöd till par och familjer med någon form av relationsproblem. Samtalen bygger på frivillighet och utgår från era behov och önskemål.

Om familjerådgivning

Par och familjer som upplever problem eller konflikter i sin relation, kan vända sig till familjerådgivningen för stöd och hjälp. Genom samtal kan ni få hjälp med:

  • att finna nya möjligheter att lösa problem och konflikter
  • att lyssna på och prata med varandra på ett bättre sätt
  • att lättare förstå och acceptera sig själv och varandra.

Samtal och kostnad

Antalet besök hos familjerådgivningen varierar men vanligtvis träffas vi 2—5 gånger. Ett samtal pågår 1—1,5 timme och kostar 200 kronor per tillfälle. Samtalen bygger på frivillighet och utgår från era behov och önskemål.

Sekretess och anmälningsskyldighet

Alla som arbetar på familjerådgivningen har tystnadsplikt. Du har även möjlighet att besöka oss anonymt. Det är viktigt att känna till att familjerådgivningen omfattas av anmälningsskyldighet. Det innebär att vi är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi får veta att ett barn far illa — fysiskt, psykisk eller sexuellt.

Kontakt

Familjerådgivningen

Ågatan 21
573 82 Tranås

Telefon: 036-71 16 05

Senast publicerad: