Stäng sök
Tranås logotyp

Avgifter för äldreboende

Här kan du läsa om avgifter för olika typer av äldreboende. Du kan även göra en preliminär beräkning av din avgift i vår beräkningstjänst.

Korttidsplats kostar 108 kronor per dygn samt en inkomstrelaterad avgift service och omvårdnad som beräknas utifrån ditt avgiftsutrymme, det vill säga din betalningsförmåga, med 90 procent (nivå 5). Avgiften för korttidsplats minskar ditt avgiftsutrymme för service och omvårdnad med 26 kronor per dygn.

Beräkning av avgiftsutrymme

Så här beräknar du avgiftsutrymmet, det vill säga din betalningsförmåga:
Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital, med mera)
- skatt
- nettohyra (= hyra - eventuellt bostadstillägg)
- minimibelopp (5 373 kronor/ensamstående eller 4 540 kronor/sammanboende person)
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
___________________________________
= AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 procent av era gemensamma inkomster och kostnader.

Individuellt förbehållsbelopp

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, utgifter för hjälpmedel, arbetsresor mm.

Lämna in blanketten Inkomstförfrågan för beräkning av avgiftsutrymme. Där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp.

Maxtaxans regler

Du kan aldrig betala mer än 2 138 kronor per månad (2021) för service och omvårdnad, trygghetslarm samt hälso- och sjukvårdsavgift. Du kan heller aldrig betala mer än ditt avgiftsutrymme för dessa avgifter. Maxtaxan räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Avgiften för särskilt boende består av flera olika delar:

  • Hyra efter yta och standard. För hyran har du rätt att söka bostadstillägg från pensionsmyndigheten eller försäkringskassan.
  • Måltidsavgift 4 039 kronor per månad.
  • Grundavgift 960 kronor per månad.
  • Service och omvårdnad, inkomstrelaterad, beräknas utifrån ditt avgiftsutrymme med 90 procent (nivå 5).
  • Hälso och sjukvårdsavgift 604 kronor per månad.

Beräkna ditt avgiftsutrymme

Så här beräknar du avgiftsutrymmet, det vill säga din betalningsförmåga:

Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital, med mera)
- skatt
- nettohyra (hyra - eventuellt bostadstillägg)
- minimibelopp (5 373 kronor/ensamstående eller 4 540 kronor/sammanboende person)
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
= avgiftsutrymme

Är du gift beräknas avgiftsutrymmet på 50 procent av era gemensamma inkomster och kostnader.

Individuellt förbehållsbelopp

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, utgifter för hjälpmedel, arbetsresor mm.

Lämna in blanketten Inkomstförfrågan för beräkning av avgiftsutrymme. Där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp.

Maxtaxans regler

Du kan aldrig betala mer än 2 138 kronor per månad (2021) för service och omvårdnad och hälso- och sjukvårdsavgift. Du kan heller aldrig betala mer än ditt avgiftsutrymme för dessa avgifter. Maxtaxan räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Räknesnurra för beräkning

Gör en ungefärlig beräkning av din avgift Länk till annan webbplats.

Tillfällig nedsättning av avgift på grund av frånvaro, särskilt boende eller inom korttidsvistelse (avbrottsregler)

Avgift för service och omvårdnad samt måltidsavgift reduceras per dag vid inläggning på sjukhus. Grundavgiften reduceras inte.

Hälso- och sjukvårdsavgift

Avgiften för hälso- och sjukvård för den som är inskriven i Tranås kommuns hemsjukvård är 604 kronor per månad. För den som inte är inskriven i Tranås kommuns hemsjukvård är avgiften 302 kronor per besök eller max 604 kronor per månad.

Hjälpmedelsavgift

Avgift för förskrivet hjälpmedel är 52 kronor per månad oavsett hur många hjälpmedel kund har förskrivna. Avgiften betalas av den som är mellan 18—85 år. Är man beviljad insats enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enbart har arbetstekniska hjälpmedel betalas ingen avgift för förskrivet hjälpmedel.

Kontakt

Avgiftshandläggare

Ulla-Britt Blomgren
E-post: ulla-britt.blomgren.ifo@tranas.se
Telefon: 0140-687 09
Telefontid: tisdagar och torsdagar kl. 8.00—16.00.

Senast publicerad: