Ekonomiskt bistånd

Du som bor i Tranås kommun och inte kan försörja dig kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Kontakta stöd- och försörjningsenheten om du har frågor eller vill ansöka.

Personer eller familjer som har svårt att klara av sin ekonomi kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Biståndet är behovsprövat. Det innebär att och du/ni måste göra allt ni kan för att kunna försörja er på andra sätt, med inkomster som exempelvis:

 • lön
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • pension
 • sjukersättning
 • a-kassa.

Allas inkomster i ett hushåll räknas, det gäller även tillgångar. Om du eller någon du bor tillsammans med exempelvis äger aktier eller fonder, har pengar på banken eller äger en bil eller fastighet, kan ni behöva sälja den/dessa och använda dessa medel först.

Ekonomiskt bistånd ska garantera en skälig levnadsnivå och består av två delar, försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Biståndet ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstöd

För att beräkna försörjningsstödet utgår socialtjänsten från riksnormen. Riksnormen beräknas per hushåll och månad och omfattar kostnader som är ungefär lika för alla. Hur stor summan (normen) blir beror bland annat på hur många som bor tillsammans samt åldern på eventuella barn.

Exempel på utgifter som ingår i riksnormen är:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning och telefon.

Du kan även få försörjningsstöd för dina faktiska kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • fackförening
 • a-kassa.

Gemensamt för dessa kostnader är att de måste vara skäliga — alltså rimliga.

Norm för ekonomiskt bistånd i Tranås kommun

Bistånd för livsföringen i övrigt

Förutom försörjningsstöd kan du även ansöka om bistånd för sådant som rör livsföringen i övrigt, exempelvis:

 • glasögon
 • läkarvård
 • medicin
 • tandvård
 • hemutrustning

Ekonomiskt bistånd är villkorat

Principen i socialtjänstlagen om var och ens personliga ansvar, medför att det kan ställas krav på dig/er för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Är du arbetssökande ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska söka arbete aktivt och/eller delta i andra åtgärder via Arbetsförmedlingen.

Kan du inte arbeta på grund av sjukdom, ska du styrka detta med ett läkarintyg.

Stöd- och försörjningsenheten kan även begära att du ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd. Väljer du att tacka nej, kan vi neka dig ekonomiskt bistånd, helt eller delvis.

Boka tid

Du ansöker om ekonomiskt bistånd hos stöd- och försörjningsenheten. Ring och boka tid för nybesök.

Telefon: 0140-686 80
Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—09.30. 

Har du redan en handläggare och vill boka besök, kontaktar du din handläggare via mail eller under telefontiden: måndag, onsdag, fredag 08.30—09.30.

För övriga besök eller frågor, kontakta receptionen. Se våra öppettider nedan.

Förbered ditt besök

När du bokat en tid hos oss skickar vi hem en särskild ansökningsblankett till dig.
På blanketten fyller du bland annat i dina inkomstuppgifter för de senaste tre månaderna.

Ta med detta till besöket:

 • Ansökningsblanketten — ifylld och underskriven.
 • Legitimation.
 • Uppgifter som visar din inkomst för de senaste tre månaderna, exempelvis:
  • lönespecifikationer
  • utbetalningar från Försäkringskassan, a-kassa med mera
  • kontoutdrag från din bank
  • andra inkomstuppgifter.
 • Kopia på ditt hyreskontrakt.
 • Aktuella hyresavier — både inbetalningsdelen och den specificerade delen.
 • Kopia på din senaste slutskattesedel från Skatteverket.
 • Kopia på din senaste inkomstdeklaration från Skatteverket.
 • Om du är sjukskriven — en kopia av ditt senaste läkarintyg.
 • Om du är arbetslös — en kopia av Arbetsförmedlingens planering för dig.
 • Eventuella räkningar och kvitton för utgifter som du vill ansöka om bistånd för.

E-ansökan

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst om du har ett pågående ärende, eller om det var mindre än sex månader sedan du senast ansökte. I annat fall ska du ringa till Stöd- och försörjningsenhetens reception för att boka tid. Telefontiden är 08.30—09.30 måndag, onsdag och fredag, telefonnummer 0140-686 80

Dina rättigheter och skyldigheter
För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Har du egna inkomster och tillgångar ska du i första hand använda dem innan rätten till ekonomiskt bistånd utgår. Är du osäker på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd? Testa gärna socialstyrelsens provberäkning för ekonomiskt bistånd.

Till Socialstyrelsens provberäkning för ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Ansöka via e-tjänsten
Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation, till exempel Mobilt BankID.

Innan du påbörjar ansökan
Då du gör ansökan digitalt så ska du bifoga underlag som styrker dina uppgifter.

 • Bankkontoutdrag från samtliga bankkonton (en månad tillbaka).
 • Senaste inkomstspecifikation (lön, a-kassa, ersättningar från Försäkringskassan med mera) för samtliga i hushållet.
 • Hyresspecifikation och kvitto eller underlag på betald hyra för föregående månad. Om du har flyttat så ska du bifoga nytt hyreskontrakt.
 • Underlag för de utgifter du söker bistånd till.
 • Nya beslut som rör er ekonomi och som tidigare inte har lämnats in till din handläggare (till exempel nytt beslut om bostadsbidrag).
 • Slutskattebesked och deklaration.
 • Vid arbetslöshet – redovisa din planering med arbetsförmedlingen samt vilka arbeten du har sökt sedan föregående ansökan.
 • Vid sjukdom – aktuellt läkarintyg eller medicinskt underlag.
 • Vid nytt arbete – redovisa anställningsavtal.
 • Om du har blivit arbetslös ska du redovisa arbetsgivarintyg.

Om det inte är möjligt att bifoga handlingar elektroniskt i samband med din ansökan ska dessa lämnas in inom en vecka.

Bra att veta
Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. För att din ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att du har bifogat alla efterfrågande handlingar. När din ansökan är komplett och inskickad kommer din handläggare att återkomma till dig med beslut.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Använd vår e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Har du inget pågående ärende, eller om det var mer än sex månader sedan du senast ansökte om ekonomiskt bistånd, ska du istället kontakta stöd- och försörjningsenhetens reception.

Personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av kommunstyrelsen och användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, telefonnummer, personnummer, mejladress och kontonummer.

Den rättsliga grunden för personuppgiftshanteringen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1.c.

Dina personuppgifter kommer att gallras fem år efter avslutat ärende såvida du inte är född den 5:e, 15:e eller 25:e i månaden då uppgifterna arkiveras för framtida forskning. Du har rätt att se och korrigera de personuppgifter vi registrerat.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: kansli@tranas.se
Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud: dataskyddsombud@hoglandet.se
0381-67 95 08, Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Läs mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter på sidan
Hantering av personuppgifter, GDPR

Utredning

När du lämnat in din ansökan till stöd- och försörjningsenheten utreder vi om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte. För att ta ställning behöver vi få aktuella uppgifter av dig om dina inkomster och utgifter.

Förutom uppgifterna du lämnar själv gör vi även kontroller hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi kontrollerar också i bilregistret om du eller någon annan i hushållet äger någon bil eller annat fordon.

På Socialstyrelsens hemsida finns mer information om ekonomiskt bistånd. Här kan du även göra en förenklad provberäkning, för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Om ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

Handläggningstiden är maximalt tio arbetdagar vid komplett inkommen ansökan.

Sträng sekretess

Alla uppgifter om ditt ärende hos oss är strängt sekretessbelagda. Personalen på stöd- och försörjningsenheten har tystnadsplikt och får inte lämna ut några uppgifter om dig.

Så länge du är aktuell hos oss gör vi anteckningar i din personakt och uppgifter om ditt ärende förs även in i vårt dataregister. Registret får endast användas av personalen på stöd- och försörjningsenheten samt för statistik.

Du har alltid rätt att läsa anteckningar som rör dig och ditt ärende.

Pengarna utbetalas till ditt bankkonto

Beviljas din ansökan om ekonomiskt bistånd betalas pengarna ut till ditt bankkonto. Det brukar ta ungefär en arbetsdag innan pengarna finns på ditt konto. Om ditt behov är mer akut, löser vi det i samförstånd med dig.

Om du är missnöjd med ett beslut

Får du avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du överklaga beslutet. Behöver du hjälp att överklaga ett beslut ska du prata med din handläggare. En överklagan måste:

 • vara skriftlig
 • göras inom tre veckor från det datum som du tog del av beslutet.

Lämna din överklagan till stöd- och försörjningsenheten.

Måste jag betala tillbaka?

Du kan bli återbetalningsskyldig om:

 • du lämnat felaktiga uppgifter i din ansökan
 • pengarna du fick i ekonomikst bistånd var ett förskott på en annan förmån eller ersättning, exempelvis lön, sjukpenning, a-kassa eller bostadsbidrag
 • det var villkorat vid utbetalningen av ekonomiskt bistånd att du skulle betala tillbaka pengarna
 • stöd- och försörjningsenheten gjort en felaktig utbetalning och borde ha insett detta

Din handläggare kan berätta mer om vad som gäller kring återkrav

Kontakt

Stöd- och försörjningsenheten

Ydrevägen 15
573 82 Tranås

E-post: stodochforsorjning@tranas.se
Telefon: 0140-686 80 (reception)
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—12.00

Telefontid till handläggare
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—09.30

Receptionen är bemannad
Måndag, onsdag, fredag kl. 10.00—12.00

Väntrummet är öppet
Måndag—fredag kl. 08.30—12.00 och 13.00—15.00

Mottagning, nybesök
Onsdagar kl. 10.45—11.45

Mottagning, enklare ärenden — för dig som redan har en handläggare
Måndag och fredag kl. 10.45—11.45.

Senast publicerad: