För dig som vill hjälpa andra

Är du engagerad och intresserad av andra människor? Vill du vara en vän och ett stöd åt ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver det? Här kan du läsa om de frivilliga uppdrag som finns inom kommunen. Alla som vill åta sig ett uppdrag utreds först av kommunens handläggare.