Bli god man eller förvaltare

Behovet av gode män och förvaltare ökar. Har du gott ekonomiskt sinne, hjärtat på rätta stället och tid över för en medmänniska? Då behöver vi dig!

Vad gör en god man?

Som god man hjälper du en person, som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter i samhället. Det kan till exempel vara att:

  • betala räkningar
  • ansöka om insatser eller annan hjälp från samhället
  • se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt

Det är personens behov som styr vilka uppgifter du utför som god man. Att ha en god man är frivilligt.

För att bli god man krävs ingen särskild utbildning. Du kommer långt med personligt engagemang, vanligt sunt förnuft och allmänna kunskaper i vardagsekonomi. Däremot måste du uppfylla följande krav:

  • du får inte ha några betalningsanmärkningar
  • du får inte förekomma i Rikspolisstyrelsens belastningsregister
  • du får inte själv ha en förvaltare

Uppdraget som god man är arvoderat.

Anmäl ditt intresse

Vill du bli god man eller förvaltare? Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst.

Kontakt

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndare@tranas.se
Telefon: 0140-683 21

Telefontider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30
Besökstider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30

Adress
Norra Storgatan 101
573 82  Tranås


Senast publicerad: