Våld i nära relation

Om du är utsatt för våld, eller är orolig för någon annan som är utsatt för våld, finns stöd och hjälp att få. Här hittar du information om vart du kan vända dig om du behöver någon att prata med eller någon att fråga om råd.

Vuxenteamets öppenvård i Tranås kommun erbjuder hjälp och stöd om du lever i en relation som innehåller våld. Du har möjlighet att få fem anonyma samtal om du behöver rådgivning eller tillfälligt stöd.

Om du behöver hjälp att bryta en relation eller är i behov av någon annan typ av hjälp utifrån våldsutsatthet behöver du träffa en socialsekreterare på utredningsenheten — barn, unga och vuxna för att ansöka om stöd.

Hjälp efter avslutad relation

Mår du dåligt efter att ha varit utsatt för våld i en nära relation, trots att relationen är avslutad? Rehabiliteringscentrum i region Jönköpings län erbjuder psykologisk behandling för personer som kommit ur en relation där det förkommit våld men har utvecklat en lindrig till måttlig psykisk ohälsa på grund av tidigare utsatthet för våld i nära relation.

Behandlingen kan innehålla bland annat:

  • Fördjupad kunskap om hur våldet påverkat tankar, känslor och beteenden.
  • Metoder för att skapa en fungerande vardagsstruktur, med syfte att hitta en yttre och inre balans.
  • Strategier för att hantera svåra känslor, kroppslig anspänning, minnesbilder och/eller besvärande tankar.
  • Terapeutiskt arbete med att hantera traumatiska minnen eller bearbetning av våldshändelser om de fortfarande påverkar negativt.

Har du utövat våld i en nära relation?

Har du varit våldsam eller upplever du själv eller din närstående att du kan bli skrämmande eller kränkande i er relation? Rehabiliteringscentrum i region Jönköpings län erbjuder behandling för personer som har någon form av skrämmande, kränkande eller skadande beteende i en nära relation.

Kontakt

Utredningsenheten — barn, unga och vuxna

E-post: socialtjansten@tranas.se

Telefonnummer: 0140-682 73

Mottagningens telefontid:

Måndag till fredag: 8.30-9.30 och 13.00-14.00.

För brådskande hjälp när mottagningen är stängd, går det att nå oss via växel 0140-681 00.

Rehabiliteringscentrum Jönköpings län

Alternativ till våld
E-post: rehabiliteringscentrum.jonkoping@rjl.se
Telefon: 010-241 10 10

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp, eller hjälp efter kontorstid ring 112.
Vill du göra en polisanmälan, ring 114 14.

Senast publicerad: