Anhörigstöd

Du som lever tillsammans med eller hjälper en släkting eller vän som av olika anledningar inte klarar sig på egen hand kan få anhörigstöd.

Det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon, samtidigt som det kan vara arbetsamt och påfrestande.

Som anhörig kan du få hjälp och stöd i vardagen av väntjänsten i Tranås som består av frivilliga resurspersoner. Hjälpen kan bestå av promenader, sjukbesök, hembesök eller telefonsamtal. Du är välkommen att kontakta vår anhörigstödjare om du önskar mer information, vill ha råd och stöd eller vill dela med dig av dina synpunkter och erfarenheter. Det kan vara frågor, funderingar kring just den situationen som du är i nu eller framtida behov. Stöd och hjälp kan vara t ex samtal, anhöriggrupp, avlastning, dagverksamhet, växelvård, insatser i hemmet, hjälpmedel.

Det finns även anhörigstödsgrupper där man kan träffa andra personer i liknande situation och dela med sig av sina erfarenheter. Om du vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till kommunens anhörigstödjare.

Välkomna till anhöriggruppen

Gruppen träffas fyra gånger under våren med olika teman för varje träff. Det blir ett tillfälle för dig som anhörig att få träffa andra i liknande situation.

Vi träffas på Berget för vårens första träff den 15 februari kl 14.30-16.30. Det är totalt fyra träffar under våren.

Anmälan görs till anhörigstödjare Christina Görling
Telefon 0140-681 59
E-post christina.gorling@tranas.se

Hjärligt välkommna!

Välkomna till anhörigcaféet

En mötesplats för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon i din närhet som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

På caféet kan du:

  • Träffa andra i samma situation
  • Byta erfarenheter, tankar och funderingar
  • Få tips och råd
  • Utvecklas
  • Ställa frågor

En paus i vardagen

Välkommen till en trevlig och avkopplande stund med en kopp kaffe och god gemenskap.
Kom när det passar dig - ingen föranmälan!

Öppettider
Anhörigcaféet är öppet mellan 14.30-16.30
Datum:

  • Måndagen den 26 februari
  • Måndagen den 25 mars
  • Måndagen den 29 april
  • Måndagen den 27 maj

Plats: Berget, Piratens gata 9
Fika till självkostnadspris

Kontakt
Anhörigstödjare tel. 0140-681 59
Demenssamordnare tel. 0140-687 18

Dokument

Generalfullmakt Word, 24.1 kB.

Framtidsfullmakt Word, 22.2 kB.

Observera att när du upprättar en fullmakt, är det ditt eget ansvar att ta del av dokumentets text och se till att lämnade uppgifter är korrekta.

Länkar

Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats.

Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats.

Stroke - riksförbundet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anhörigstödjare

Christina Görling
E-post: anhorigsamordnare@tranas.se
Telefon: 0140-681 59

Senast publicerad: