hej

Industriteknisk utbildning - inriktning svets

Inom verkstadsindustrin råder det brist på arbetskraft i såväl hög- som lågkonjunktur. VUX Tranås erbjuder i samarbete med Montico en utbildning med goda utsikter till arbete. Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och det ingår praktik under utbildningstiden.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs enligt riktlinjer för godkänd europeisk svetsare i metoderna MIG/MAG,
MMA, TIG eller gassvetsning. Utbildningen läggs upp individuellt med yrkeskurser som ingår i
motsvarande nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen sker hos Montico i Mjölby.

Utbildningen är på cirka 40 veckor, beroende på tidigare erfarenhet och val av kurser.

Kurser som ingår

Kurser som ingår i utbildningen

Gymnasiekurser

Antal poäng

Människan i industrin

100 poäng

Industritekniska processer

100 poäng

Materialkunskap 1

100 poäng

Produktionsutrustning 1

100 poäng

Tillverkningsunderlag (ritningsläsning)

100 poäng

Produktutveckling 1

100 poäng

Svets grund

100 poäng

Produktionskunskap 1

100 poäng

Kälsvets 1—2

200 poäng

Stumsvets 1—2

200 poäng

Interna transporter / Travers

50 poäng

Interna transporter / Truck

50 poäng

Förkunskaper

Godkänd i SFI kurs D eller svensk grundskola.

Efter utbildningen

Som svetsare kan du arbeta du inom verkstadsindustrin, bygg- och anläggningsföretag,
entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten. En svetsare måste ha god
kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen.

Ansök till utbildningen

Kontakta våra studievägledare för att söka till våra kurser och utbildningar. Utifrån dina tidigare betyg tittar vi på vad du har för möjligheter att nå de mål du har.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

Gymnasiekurser, grundläggande kurser, yrkesutbildningar, SFI


Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se

Senast publicerad: