Avgiftsfri allmän förskola

Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Det gäller oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller inte. Avgiftsfri allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka.

Avgiftsfri allmän förskola är frivillig

Från och med hösten det år ditt barn fyller tre år, erbjuder Tranås kommun avgiftsfri allmän förskola. Avgiftsfri allmän förskola är ingen särskild form av förskola, utan verksamheten sker inom den ordinarie förskolan.

Den avgifsfria allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider. Det innebär att ditt barn är ledigt från förskolan när grundskolan har lov och lovdagar.

Lov och ledigheter i grundskolan

Minskad avgift om ditt barn går mer än 15 timmar per vecka

Om barnet går mer än 15 timmar per vecka i förskolan eller inom pedagogisk omsorg, förändras varken verksamheten eller tiderna som barnet är på förskolan. Det är bara avgiften som påverkas. Från och med augusti det år barnet fyller 3 år minskas avgiften med 25 procent.

Barn som går 15 timmar per vecka

För barn som går 15 timmar per vecka på förskola eller hos dagbarnvårdare finns möjlighet att välja avgiftsfri, allmän förskola. Anmäl till förskolan eller dagbarnvårdaren att du önskar avgiftsfri allmän förskola för ditt barn. Fyll i och skicka in blanketten senast två månader innan önskat startdatum. Avgiftsfri allmän förskola ska gälla för en period av minst tre månader.

Kontakt

Administratör

Paula Grudemo
E-post: paula.grudemo@tranas.se
Telefon: 0140-683 26

Senast publicerad: