Modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. Undervisningen ska hjälpa eleven att utveckla sina kunskaper i språket och lära sig mer om den egna kulturen.

Modersmålsundervisning i grundskolan

Tranås kommun erbjuder undervisning i modersmål för elever i förskoleklass och grundskolan. Modersmålsundervisning är ett eget ämne med särskild kursplan och kunskapskrav. Betyg sätts från och med årskurs 6.

Undervisningen i modersmål sker utanför ordinarie skoltid och kan samordnas för elever på olika skolor. Därför kan lektionerna ges på en annan skola än den eleven vanligtvis går på.

Modersmålsundervisning är frivilligt, men när en elev är anmäld är det obligatoriskt att delta i undervisningen.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Eleven har rätt till undervisning i sitt modersmål om:

  • minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska
  • språket används dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas i hemmet. Eleven måste dock fortfarande ha grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråk

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Undervisning kan starta om en elev är anmäld och det finns en lämplig lärare. Det finns inga krav på att eleven ska använda språket hemma eller ha grundläggande kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska.

Ansök om modersmålsundervisning

Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning för ditt barn via vår e-tjänst.

Sluta med modersmålsundervisning

Om du vill säga upp modersmålsundervisningen kan du göra det via vår e-tjänst.

Kontakt

Biträdande rektor Norrskolan

Mia Gustafsson
E-post: mia.gustafsson@tranas.se
Telefon: 0140-686 09

Senast publicerad: