Notering: Bilden är en 3D-skiss.

Kungsparkens förskola

Under tiden som ordinarie Kungsparkens förskola rivs och det byggs en ny förskola bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler. De nya lokalerna beräknas vara klara för inflytt till årsskiftet 2024/2025 och kommer ha plats för 120 barn.

Om förskolan

Kungsparkens förskola bedrivs tillfälligt i bostadsområdet Stoeryd med närhet till stor lekplats och skog.

Kungsparkens förskola har plats för cirka 60 barn. På förskolan finns 3 avdelningar som alla ligger på samma plan. Speldosan är för de yngre barnen, Stjärnan är för de äldre barnen och Smaragden är en syskonavdelning. Vi ser hela Kungsparken som en förskola och dagen både börjar och avslutas gemensamt på en avdelning.

Inomhus har vi ändamålsenliga lokaler som erbjuder en välkomnande miljö där vi skapar mötesplatser som är utmanande och stimulerar till lek, nyfikenhet, kreativitet och egna val. Det finns en stor och fin gård som är anpassad efter barnens behov.

Pedagogerna som arbetar här är medforskare och de ser barnens möjligheter och olikheter som en tillgång. Vi vill att barnens tillit till sin egen förmåga ska stärkas och de ska få känna glädje i att få lära tillsammans. Föräldrars delaktighet är en viktig del i arbetet på förskolan och vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress (tillfällig)

Kungsparkens förskola
Beckhemsvägen 12 F
573 42 Tranås

Avdelningar

Smaragden: 0140-686 76
Speldosan: 0140-686 56
Stjärnan: 0140-688 56

Rektor

Malin Ljung
Telefon: 0140-686 27
E-post: malin.ljung@tranas.se

Biträdande rektor

Ann Edén
Telefon: 0140- 688 17
E-post: ann.eden@tranas.se

Specialpedagog

Hanna Nordell
Telefon: 0140-686 26
E-post: hanna.nordell@tranas.se

Senast publicerad: