En bokhylla och ett dekorationsträd i förskolemiljö.

Säga upp eller byta plats

När ditt barn ska sluta i förskola eller pedagogisk omsorg måste du säga upp platsen.

Säg upp ditt barns placering via vår e-tjänst Uppsägning barnomsorg. Uppsägningstiden är 60 dagar. Du betalar avgift under uppsägningstiden oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Om du får en ny plats inom tre månader

Om du säger upp ditt barns plats och sedan ansöker och får en ny plats inom tre månader, betalar du avgift för den mellanliggande tiden.

Byta förskola

Om du vill byta förskola till en annan förskola i kommunen, loggar du in på e-tjänsten ansökan om barnomsorg och gör ansökan till den förskola du önskar byta till.

Byte görs i mån av plats och endast i agusti varje år och i regel tidigast året efter påbörjad placering..

Din plats kan sägas upp

Kommunen kan säga upp din plats i förskola eller pedagogisk omsorg om ditt barn inte är där på en månad. Under sommaren är tidsgränsen två månader. Vi skickar uppsägningen skriftligt till dig.

Kontakt

Administratör

Paula Grudemo
E-post: paula.grudemo@tranas.se
Telefon: 0140-683 26

Senast publicerad: