Barn klättrar i en klätterställning.

Stängningsdagar inom barnomsorgen

Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem har fem stängningsdagar per läsår, varav tre är gemensamma för förskola, grundskola och fritidshem. Dessa dagar är den ordinarie verksamheten stängd.

Stängningsdagar inom barnomsorgen

Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem har fem stängningsdagar per år för att ge personalen möjlighet till kompetensutveckling.

Dessa dagar är den ordinarie verksamheten stängd. Kan du inte själv ordna omsorg för ditt barn under stängningsdagarna erbjuds alternativ till den ordinarie verksamheten.

Gemensamma stängningsdagar 2023/2024

  • 26 september
  • 6 december
  • 9 januari

Gemensamma stängningsdagar 2024/2025

  • 24 september
  • 4 december
  • 8 januari

Barnomsorg under sommaren

Förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem stänger under vecka 28-31 varje sommar. För de barn som behöver tillsyn under dessa veckor är en förskola (Nötskrikans förskola) och ett fritidshem öppna. Hör med din förskola, dagbarnvårdare eller fritidshem om du har några frågor.

Senast publicerad: