En lärare och en elev som ler in i kameran.

Att studera på vuxenutbildningen

Här hittar du information om hur det är att läsa en vuxenutbildning och vilka villkor som gäller.

Vem får studera?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år och är folkbokförd i Tranås kan du ansöka till Komvux. Är du folkbokförd i en annan kommun och vill studera i Tranås måste du kontakta din hemkommun.

Kostar det något?

Undervisningen på vuxenutbildningen är kostnadsfri. Som studerande måste du dock själv köpa kurslitteratur och skrivmaterial. Utbildning inom vuxenutbildningen är studiemedelsberättigande. Du söker studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN).

Kursplaner och studietakt

Lärarna ger dig verktygen, men det är du som äger din utbildning. Det innebär att du ansvarar för ditt lärande. Vuxenutbildningen följer samma läroplan och kursplaner som grund- och gymnasieskolan. Studietakten och antalet ämnen du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare genom att upprätta en individuell studieplan.

Det är viktigt att du följer planeringen. I många kurser har du ingen grupp som bestämmer studietakten. Du har därför ett stort eget ansvar att följa din planering. Om den ändå måste ändras, till exempel genom att du vill förlänga kursen, ska du prata med din lärare och även med studie- och yrkesvägledaren. Ändringar eller avbrott kan innebära förändringar i studiemedel från CSN. Ett studieavbrott kan innebära att du kan få problem att få studiemedel när du senare vill fortsätta studierna. Kontakta CSN och ta reda på vad som gäller för just dig.

Distansstudier

Vi har avtal med utbildningsföretaget Exlearn som utför en del av våra webbaserade kurser som vi själva inte erbjuder. Distansstudier innebär en stor flexibilitet och valmöjlighet för dig som elev, men ställer samtidigt krav på en god självdisciplin och en förmåga att genomföra en studieplanering utifrån dina egna förutsättningar.

Studiestöd

När du läser på Vuxenutbildningen har du oftast rätt att få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Kurser på grundläggande och gymnasial nivå är studiemedelsberättigade, vilket betyder att du kan få bidrag och låna pengar från CSN. Om du läser på SFI har du inte rätt att få pengar från CSN.

Om du blir sjuk när du läser med studiemedel så behöver du anmäla detta till försäkringskassan. Annars riskerar du att förlora din ersättning.

Studiestartsstöd är ett bidrag för studier som underlättar för dig som är arbetslös och har en kort tidigare utbildning, att utbilda dig för att kunna få ett jobb. Det gäller för studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan inte själv ansöka om studiestartsstöd från Centrala studiestödsnämnden, utan du måste gå via kommunen.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare så kan de berätta mer.

Läs mer om Studiemedel på csns webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om Frågor och svar om vuxenutbildning här

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

SFI och grundläggande kurser:
Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se
Telefon: 0140-684 49
Telefontid: Onsdagar kl. 10-12
Dropin-tid: Måndagar kl. 10-12

Gymnasiekurser och yrkesutbildningar:
Jenny Afzelius
E-post: jenny.afzelius@tranas.se
Telefon: 0140-688 71
Telefontid: Måndagar kl. 13-15
Dropin-tid: Tisdagar kl. 12.30-14.30

Senast publicerad: