Gängsnacket och Föräldraskolan om droger

Du är viktig för ditt barn. Här följer betydelsefull information och länkar som du som vårdnadshavare eller annan vuxen i närheten av barn kan ta del av.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna

Kriminella nätverk exploaterar barn för sina syften, vilket är ett brott. Här berättar vi om varningssignalerna du som vuxen ska se upp med och hur det går till när kriminella utnyttjar barn. Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Den lyfter bland annat vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn.

Foldern är översatt till nio språk - engelska, arabiska, centralkurdiska (sorani), franska, persiska (farsi), somaliska, spanska, tigrinska och turkiska.

Läs mer och ladda ner Gängsnacket här. Länk till annan webbplats.

Föräldraskolan om droger

Föräldraskolan är ett utbildningsmaterial med syfte att ge verktyg för att kunna upptäcka droganvändning hos tonåringar i tidig ålder.

Materialet innehåller information om olika slangbegrepp för narkotika, bilder på polisens beslag, symtom och konsekvenser av narkotika och vad vuxna och föräldrar kan göra om de är oroliga för sina eller andras barn.

Materialet tillgängligt på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Läs mer och ladda ner Föräldraskolan här. Länk till annan webbplats.

Känner du oro för ett barn är du välkommen att ta kontakt med Elevhälsan.

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Martin Palmqvist
Telefon: 0140-683 13
E-post: martin.palmqvist@tranas.se

Senast publicerad: