Mostugans förskola

Mostugans förskola ligger i villaområdet Fröafall, i direkt anslutning till skogen. I vårt arbete utgår vi från barnets starka sidor och intressen, vilket ökar lusten att lära och ger barnen bättre självkänsla.

Om förskolan

Mostugans förskola är belägen i Fröfallsområdet i nära anslutning till Fröafalls skola. Förskolan är tillbyggd för några år sedan och består av tre förskoleavdelningar med en stor anslutande utegård. På Mostugans förskola heter avdelningarna Sörgården (de yngre barnen), Norrgården (mellan-ålder) och Bullerbyn (de äldre).

Inomhus är förskolan uppdelad i egna lokaler för förskoleavdelningarna. Där anpassas utbildningen för barnen utifrån deras förutsättningar och idéer. Hela huset samlas morgon och eftermiddag tillsammans.

Utegården är delbar i flera delar utifrån hur mycket barn och pedagoger som är ute och för olika lekformer. Den är anpassad för lek med sandlådor, gungor, gräsytor, lekutrustning och lummiga träd. En del av gården är naturtomt och förskolan har närhet till skogsområde där de med lätthet kan ta en promenad ut i naturen.

Vi arbetar för att alla barn ska få en likvärdig utbildning och en spännande, fantasirik och utmanande förskoletid. Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen. Alla har egen kock och tillagningskök där man lagar mat från grunden på varje förskola.

Det är viktigt för oss att ni som föräldrar och era barn får en god introduktion och att vi bygger upp en trygg och tillitsfull relation.

Vi använder Schoolsoft som digital plattform mellan förskolan och hemmet.

Tranås kommuns vision är att skapa en likvärdig och inkluderande förskola för alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Varje förskola ska erbjuda tillgängliga lärmiljöer som ger möjlighet för varje barn att uppleva trygghet, delaktighet och gemenskap. Samtliga förskolor har tillgång till specialpedagog.

Om ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling och som för att få detta, behöver vistas i en mindre grupp och ha tillgång till utökat stöd från personalen finns den särskilda verksamheten Gäddan som har sina lokaler på Nötskrikans förskola Gäddan

Förskolan Gäddan

Kontakt

Adress

Mostugans förskola
Vädergatan
573 38 Tranås

Avdelningarna

Norrgården: 0140-685 91
Sörgården: 0140-685 92
Bullerbyn: 0140-683 80

Rektor

Linda Wibring
Telefon: 0140-681 07
E-post: linda.wibring@tranas.se

Biträdande rektor

Sandra Cnattingius
Telefon: 0140-687 64
E-post: sandra.cnattingius@tranas.se

Specialpedagog

Johanna Gustafsson
Telefon: 0140-683 17
E-post: johanna.gustafsson@tranas.se

Senast publicerad: