Stäng sök
Tranås logotyp

Mariagårdens förskola

Mariagårdens förskola ligger centralt i Tranås och drivs av Svenska kyrkan. Förskolan har plats för ett fyrtiotal barn och består av två avdelningar.

Om förskolan

Mariagårdens förskola är uppdelad i två avdelningar, Myran och Ekorren. Myran har plats för 17 barn i åldrarna 1–3 år. Ekorren har 24 platser och är anpassad för barn i åldrarna 3–5 år. Myran finns i samma lokaler som församlingshemmet och Ekorren ligger i byggnaden bredvid. Båda är granne med kyrkan och pastorsexpeditionen.

På förskolan arbetar åtta pedagoger, rektor, specialpedagog, husmor, lokalvårdare och vaktmästare.

Vi får vår mat från Linnéagårdens förskola, där våra kockar lagar maten från grunden. I så stor utsträckning som möjligt använder de ekologiska, kravmärkta och närproducerade råvaror.

I våra lokaler förändrar vi lekmiljöerna utifrån barnens intressen. Förskolan har en utegård med bland annat klätterställning, gungor, sandlåda och asfaltsytor som används till cykling och bollspel. Utanför staketet finns en backe för pulkaåkning på vintern.

Kristen profilering

Mariagården har en kristen profilering, där vi utgår från pärlorna i frälsarkransen. Några gånger per termin träffar vi vår kaplan. Vi bjuder in till familjemässa en gång per termin, där barnen får vara delaktiga. Vi är med på påsk- och adventssamlingar.

Projektinriktat arbetssätt

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnens intressen, tankar, idéer och kunskaper driver vårt arbete framåt. Vi använder pedagogisk dokumentation för att fånga upp och följa barnens lärprocesser.

Vi strävar efter att arbeta i mindre grupper större delen av dagen, i en inspirerande och föränderlig miljö. Vi varvar undervisningen med skapande aktiviteter, experimenterande, utevistelse, lek och lärande. Barnens nyfikenhet ligger till grund för de projekt som verksamheten arbetar med.

Mål och visioner

Vår verksamhet styrs utifrån vår profilering, förskolans läroplan (Lpfö 18) och skollagen. Vi som arbetar på förskolan vill att vår verksamhet ska vara en plats som man längtar till, där man får växa utifrån sina egna förutsättningar, där man känner sig välkommen och delaktig. Vi erbjuder en verksamhet där personalen tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust att utforska och lära.

Kontakt

Avdelningarna

Myran: 0140-674 18
Ekorren: 0140-674 13

Adress

Mariagårdens förskola
Majorsgatan 1
573 40 Tranås

 

Senast publicerad: