Avgifter för barnomsorg

Du betalar en avgift varje månad om ditt barn har en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Avgiften baseras på hushållets gemensamma inkomst före skatt. Du ansvarar för att registrera rätt inkomst och att meddela om den ändras.

Avgiften för barnomsorg betalas tolv månader per år från och med första placeringsdagen. Du betalar alltså barnomsorgsavgift även vid lov, semester och annan ledighet.

Hushållets inkomst bestämmer avgiften

Hur mycket du ska betala beräknas i procent av hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. Tranås kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns ett maxbelopp. Par som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll, även om barnet inte är gemensamt.

Lämna inkomstuppgifter

För att betala rätt avgift är det viktigt att Tranås kommun alltid har aktuella inkomstuppgifter. Anmäl din inkomst när ditt barn har erbjudits en plats och om inkomsten förändras. Om du låter bli att anmäla din inkomst kommer vi debitera dig den högsta avgiften, tills vi får in de rätta uppgifterna.

Du anmäler eller ändrar din inkomst i vår e-tjänst för barnomsorg. E-tjänsten kräver BankID.

Meddela om din familjesituation förändras, exempelvis om ni som föräldrar separerar eller du flyttar ihop med någon ny. Kontakta i så fall barnomsorgsadministratören.

Maxtaxa och maximal avgift

Nivån för maxtaxa 2024 är 56 250 kronor per månad. Om hushållet totalt tjänar den summan eller mer, betalar ni den högsta avgiften. Inkomsttaket höjs vid varje årsskifte vilket innebär att maxavgiften höjs något varje år.

Om du nyttjar barnomsorgen i Tranås kommun för mer än ett barn, betalar du bara full avgift för det yngsta barnet. Du får lägre avgift för det andra och tredje barnet. För det fjärde barnet tar vi inte ut någon avgift.

Maxavgift för förskola och pedagogisk omsorg

Barn nr 1: 3 procent av inkomsten, högst 1 688 kronor per månad
Barn nr 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 125 kronor per månad
Barn nr 3: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
Barn nr 4: Ingen avgift

Maxavgift ​för fritidshem

Barn nr 1: 2 procent av inkomsten, högst 1 125 kronor per månad
Barn nr 2: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
Barn nr 3: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
Barn nr 4: Ingen avgift

Betalar du rätt avgift?

Varje år jämför vi den inkomst du har registrerat i vår e-tjänst med Skatteverkets uppgifter om din fastställda inkomst. Avgiftskontrollen sker med två års fördröjning, när uppgifterna finns tillgängliga hos Skatteverket. Som exempel: Under 2024 kommer vi jämföra inkomster och avgifter för hushåll som har haft barnomsorg under 2022.

De allra flesta familjer betalar rätt avgift och kommer inte beröras.

För låg eller för hög avgift

Om jämförelsen visar att du har betalat för låg avgift får du en faktura på mellanskillnaden. Om du har betalat för hög avgift betalar vi tillbaka mellanskillnaden till dig. Om mellanskillnaden är under 500 kronor för ett helt år kommer vi varken fakturera eller återbetala beloppet.

Kontakt

Administratör

Paula Grudemo
E-post: paula.grudemo@tranas.se
Telefon: 0140-683 26

Senast publicerad: