Studiekarens

Nya regler för antagning efter studieavbrott införs för att undvika att personer som upprepade gånger avbryter sina studier blir antagna på nytt. Detta ger fler kommuninvånare möjlighet att läsa hos oss på Vuxenutbildningen.

Regler

De nya reglerna innebär att möjligheten för dig att bli antagen till Vuxenutbildningen kan påverkas. Reglerna trädde i kraft 1 augusti 2022 och gäller för sökande på grundläggande och gymnasial nivå, både till kurser och sammanhållen utbildning. De nya reglerna kan leda till karens eller lägre prioritet vid kommande antagningar om du tidigare har gjort studieavbrott.

Studiekarens

Vissa avbrottsorsaker kan leda till att du får studiekarens. Det innebär att du inte blir antagen till samma kurs eller sammanhållande utbildning som du tidigare har avbrutit förrän efter en viss tid.

Studiekarensen är sex månader för enstaka kurser och tolv månader för sammanhållen utbildning. För sökande till sammanhållen utbildning gäller studiekarensen för alla sammanhållna utbildningar, inte bara den specifika sammanhållna utbildning som du har avbrutit.

Avbrottsorsaker

Följande avbrottsorsaker ger studiekarens:

  • Om du uteblir från kursstart utan giltig frånvaro.

  • Om du är inaktiv i dina studier mer än tre veckor utan att ha lämnat in ett giltigt intyg som styrker din frånvaro. Sjukintyg måste uppvisas till skolan från och med åttonde sjukdomsdagen.

  • Om rektor beslutar att det inte finns förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen kan det resultera i studiekarens

  • Om du har fått betyget F eller streck i samma kurs två gånger i rad under de senaste tolv månaderna. Antagning till annan studieform kan i vissa fall ge undantag från studiekarens, exempelvis från distans till klassrumsundervisning.

  • Om du sökt upprepade gånger men inte påbörjat dina studier.

  • Om du nyligen har fullföljt en sammanhållen utbildning (inom yrkesvux). Du kan bli antagen till en ny sammanhållen utbildning tidigast 12 månader efter avslutad utbildning.

Tacka nej till sökt utbildning

Du har möjlighet att tacka nej till din erbjudna plats om du inte vill påbörja utbildningen. Undantag från studiekarens görs om du tackar nej innan kursstart. Mer information om hur du tackar nej till din plats får du i ditt antagningsbesked.

Det är därför mycket viktigt att du tackar nej innan kursstart om du inte kan börja utbildningen du är antagen till.

Kontakt

Vux Tranås

E-post: vux@tranas.se
Telefon: 0140-684 69

Senast publicerad: