Olycksfallsförsäkring

Tranås kommun har en olycksfallsförsäkring genom Svedea. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Försäkringen gäller för skador som uppkommer på grund av olycksfall. Den gäller inte för sjukdom. I försäkringsbrevet kan du läsa om vilka som omfattas av försäkringen och under vilka tider den gäller.

Se försäkringsbrev och villkor på Svedeas webbplats Länk till annan webbplats.

Skadeanmälan

När en skada inträffar ska du anmäla det till försäkringsbolaget. Enklaste sättet att anmälan en skada är via skadeformuläret på Svedeas webbplats.

Anmäl skada på Svedeas webbplats Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att anmäla skadan online eller om du har frågor gällande skador kan du kontakta Svedea via telefon, e-post eller brev.

Kontakt

Svedea försäkringar

E-post: skadorforetag@svedea.se
Telefon: 0771-160 199

Postadress
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 Stockholm

Senast publicerad: