Torg och allmänna platser

Gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som sköts av kommunen räknas som allmänna platser. För att nyttja eller driva verksamhet på en allmän plats krävs tillstånd från polisen.

Tillstånd för nyttjande av allmän plats krävs för exempelvis:

  • uteserveringar
  • jordgubbs- eller julgransförsäljning
  • cirkus eller tivoli
  • musikarrangemang och konserter
  • bilparader
  • ställa upp container eller byggnadsställning
  • trottoarpratare och annan skyltning

Sök tillstånd

Kontaka polisen för att ansöka om tillstånd för nyttjande av allmän plats. Tänk på att söka tillstånd i god tid. Kommunstyrelsen måste hinna ge ett yttrande innan tillstånd kan beviljas. 

Sök tillstånd hos polisen Länk till annan webbplats.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att upplåta marken. Se taxa för 2023 Pdf, 274.4 kB.

Beslutet togs av Kommunfullmäktige 2022-09-05 § 126

För att säkerställa den allmänna ordningen på offentliga platser, har kommunfullmäktige beslutat om lokala ordningsföreskrifter för Tranås kommun. De lokala föreskrifterna är ett komplement till ordningslagen.

Ordningslag (1993:1617) — Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Varje helgfri fredag är det torgdag i Tranås. Torghandeln startar tidigt på morgonen och pågår fram till klockan 14.

När ordinarie torgdag infaller på en helgdag, får torghandeln i stället pågå närmast föregående vardag. Dagar som jämställs med helgdag är till exempel midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Kontakta gatuavdelningen om du vill hyra en torgplats. Det finns ett fyrtiotal torgplatser. Varje plats är 4 meter lång och 2,5 meter bred.

Tranås kommun tar inte ut någon mervärdesskatt (moms) för torgplatser.

Avgift för torgplats

Att hyra en torgplats kostar:

  • 1 880 kr per år
  • 170 kronor per gång (vid enstaka tillfälle).

För hobbyhandlare, bärplockare, ideella föreningar och liknande finns tre platser som är gratis att nyttja. Platserna får inte användas för försäljning under företagsliknande former eller för politisk information.

Torgvakten hjälper dig

Torgvakten från gatuavdelningen finns tillgänglig på torget hela dagen. Torgvakten anvisar plats och tar ut en avgift från engångsförsäljare. För att minska hanteringen av kontanter tar vi endast emot betalning via swish.

Föreskrifter torghandel Pdf, 151.9 kB.

Föreskrifter torghandel bilaga 1


Kontakt

För frågor om torghandel:

Gatuenheten

E-post: gatapark@tranas.se

Kundtjänst
Måndag - fredag 8.00-12.00
Telefon: 0140-683 45

Torgvakt
Telefon: 0140-682 60

För frågor om tillstånd:

Serviceenheten

Ann-Marie Ljunggren
E-post: ann-marie.ljunggren@tranas.se
Telefon: 0140-688 52

Senast publicerad: