Hygienverksamheter

För att starta vissa hygienverksamheter och bassängbad måste du anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen. Som verksamhetsutövare ansvarar du för att känna till de lagkrav som gäller och att du har ett egenkontrollprogram.

Hygienverksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. En del verksamheter med hygienisk behandling är anmälningspliktiga. Det innebär att innan du ska starta en sådan verksamhet behöver du lämna in en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

  • akupunktur
  • bassängbad
  • fotvård
  • kosmetisk tatuering/ pigmentering
  • piercing
  • tatuering
  • solarium
  • barberare som använder rakblad/rakkniv

Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn både på de verksamheter som är anmälningspliktiga och de som inte är det.

Nya regler om förändrad anmälningsplikt

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. I samband med den nya lagen gjordes även en översyn av 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar anmälningsplikten för hygieniska verksamheter. Det nya regelverket började gälla 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande/ skärande verksamhet, där det finns en risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattades redan tidigare av anmälningsplikten. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis behandling där man använder rakkniv/rakblad mot huden, håltagningspistol eller stickande/skärande instrument för att avlägsna död hud. Alltså behandlingar där det kan finnas en risk att ett orent stickande/skärande instrument har möjlighet att överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren. Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Estetiska injektionsbehandlingar

Från 1 juli 2021 gäller lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. I och med det har tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar, som exempelvis fillers, gått över från kommunens bygg- och miljöförvaltning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du som redan varit anmäld till bygg- och miljöförvaltningen för att du utför injektionsbehandlingar behöver anmäla din verksamhet på nytt till IVO.

Anmäl hygienverksamhet

Den som bedriver hygienverksamhet ska enligt miljöbalken anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen. Vid anmälan kontrollerar vi att de krav som finns i föreskrifterna följs och att lokalen är väl anpassad för verksamheten.

Egenkontroll

Alla hygienverksamheter måste ha en så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. I korta drag innebär det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och förebygga dem. Om problem uppstår ska du ha rutiner för att åtgärda dem.

För de verksamheter som är anmälningspliktiga ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad. Du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram. Hur omfattande din egenkontroll behöver vara beror på hur stor verksamheten är, vilka risker som finns och så vidare.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: