Köldmedia

Köldmedia används i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att installera aggregat som använder stor mängd köldmedia ska du lämna en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen.

Äldre typer av köldmedia (så kallade freoner eller CFC) var både skadliga för ozonskiktet och kraftiga växthusgaser. Dessa är numera förbjudna. Undantag gäller för mindre aggregat, som innehåller max 900 g CFC.

De modernare köldmedierna (HFC) är inte farliga för ozonskiktet, men är fortfarande kraftiga växthusgaser. Dessa får användas, men om aggregatet är över en viss storlek ska regelbunden läckagekontroll ske.

Anmälan

Innan du installerar ett aggregat som innehåller mer köldmedia än motsvarande 14 ton koldioxid­ekvivalenter (CO2e) ska du lämna en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen.

Läckagekontroll

Läckagekontroll ska utföras av certifierad personal. Beroende på aggregatets storlek (hur mycket köldmedia det innehåller) ska kontroll ske med olika intervall. Mängden köldmedia räknas först om till koldioxid­ekvivalenter (CO2e).

Intervall för kontroll

  • 0–5 ton CO2e: Inget krav på regelbunden läckagekontroll.
  • 5–50 ton CO2e: Högst 12 månaders intervall.
  • 50–500 ton CO2e: Högst 6 månaders intervall.
  • Mer än 500 ton CO2e: Högst 3 månaders intervall.

Om anläggningen totalt innehåller mer köldmedia än motsvarande 14 ton CO2e ska rapport från läckage­kontrollen skickas in till bygg- och miljönämnden. Rapporten ska skickas in före den 31 mars året efter det år som rapporten gäller.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: