Serveringstillstånd

För att få servera alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin och sprit på måste du ha serveringstillstånd. Ansök om serveringstillstånd via vår e-tjänst.

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering året runt eller vid enstaka tillfälle, till allmänheten, i en förening, till ett företag eller annat slutet sällskap. Du måste göra en ny ansökan när ett beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, ägarbyte eller byte av bolagsform.

Du behöver serveringstillstånd för:

  • öl
  • vin
  • sprit
  • andra jästa alkoholdrycker
  • alkoholdrycksliknande preparat.

Ansök om serveringstillstånd

Personuppgiftshantering
De personuppgifter som du lämnar här (namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress) registreras av socialförvaltningen och kommer att användas för att handlägga din ansökan. Du har rätt att se och begära rättelse av personuppgifterna. I vissa fall kan du ha rätt att få dem raderade. Personuppgifterna kommer inte att användas till något annat, de kommer inte att spridas eller överföras till tredje land. De kan lämnas ut till andra myndigheter. Den lagliga grunden för hanteringen är myndighetsutövning. Dina personuppgifter raderas 3, 5 eller 10 år efter att verksamheten upphört. Det kan finnas tillfällen då lagen hindrar radering av personuppgifterna.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Tranås kommun. För att få inloggningsuppgifter, eller om du har glömt dina uppgifter, kan du maila en begäran till tillstand@tranas.se eller kontakta alkohol- och tobakshandläggaren på telefon 0140-681 95. Uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.

Inloggning tillståndshavare i Tranås kommun Länk till annan webbplats.

När du ansöker om serveringstillstånd betalar du en ansökningsavgift. Den varierar utifrån vilket tillstånd du söker. Avgiften betalas i samband med ansökningstillfället till Tranås kommun, plusgiro 1 27 22—5, vänligen ange A711000, B31172, C26714.

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter för alkoholtillstånd

Ansökning för:

Avgift

Permanenta tillstånd till allmänhet och/ eller slutna sällskap

10 300 kronor

Permanent cateringtillstånd till slutna sällskap

10 300 kronor

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningstillfälle

10 300 kronor

Permanent tillstånd för servering av starköl och vin i foajé till teater och konsertlokal under paus i föreställning (pausservering)

10 300kronor

Ansökan avseende gemensamt serveringsutrymme

6 300 kronor

Prövning av nya bolagsmän i handels- och
aktiebolag med serveringstillstånd

4 600 kronor

Ombyggnad av serveringsställe

2 600 kronor

Kostnad för kunskapsprov/examination

1 100 kronor för varje prov

Utvidgade tillstånd, dvs ansökan om permanent utökade serveringstider,
utökad serveringsyta eller utökning
av dryckesslag

6 300 kronor

Tillfälligt utökade serveringstider,
enstaka tillfälle

2 600 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten
1-2 dagar*

8 000 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten mer
än 2 dagar*

9 200 kronor

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap*

2 300 kronor + 300 konor för varje ytterligare tillfälle,
max 4 tillfällen per ansökan

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid

arrangemang*

2 300 kronor

Tillfälligt tillstånd för servering av

starköl och vin i foajé till teater och

konsertlokal under paus i föreställning*

2 300 kronor

Påminnelseavgift för försenad restaurangrapport (per påminnelse)

1 300 kronor

*Tillsynsavgiften är inkluderad i ansökningsavgiften för tillfälliga tillstånd.

Restauranger med serveringstillstånd får betala en årlig tillsynsavgift som består av en fast tillsynsavgift och en avgift baserad på årsomsättningen av alkoholserveringen.

Fast tillsynsavgift (6 procent av aktuellt prisbasbelopp): 3 400 kronor

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter för alkoholtillstånd

Årsomsättning alkoholförsäljning

Avgift

0—50 000 kronor

3 400 kronor

50 001—100 000 kronor

6 300 kronor

100 001—250 000 kronor

8 600 kronor

250 001—500 000 kronor

11 500 kronor

500 001—1 000 000 kronor

17 200 kronor

1 000 001—2 000 000 kronor

22 900 kronor

2 000 001—4 000 000 kronor

28 600 kronor

4 000 001—

34 400 kronor

Vid nystartad eller ägarbyte av serveringsrörelse under året fastställer tillsynsmyndigheten en individuell tillsynsavgift baserad på beräknad försäljning av alkohol. Beräkningen lämnas av den sökande vid ansökningstillfället.

Aktuellt prisbasbelopp för år 2024: 57 300 kronor.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: tillstand@tranas.se
Telefon: 0140-681 95

Telefontid: måndag, onsdag, fredag

Handläggarnas telefontid
Måndag, onsdag, fredag

Senast publicerad: