Förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar ska vara registerade hos tillsynsmyndigheten och har skyldighet att mäta utsläpp och ska se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar ställer krav på att förbränningsanläggningar med effekt 1 MW eller högre men högst 50 MW ska registreras hos tillsynsmyndigheten. Därför behöver du som har en medelstor förbränningsanläggning skicka in information om anläggningen för registrering i enlighet med förordningen. För vissa förbränningsanläggningar ställs krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Du registrerar anläggningen hos kommunens bygg- och miljöförvaltning via e-post, bm@tranas.se.

Registrerade förbränningsanläggningar i Tranås kommun

Tranås Energi AB, Värmeverket Tallbacken

Adress: Östra vägen 33, Tranås
Fastighetsbeteckning: Tallbacken 1
Organisationsnummer: 556332-7955
Koordinater för anläggningen (SWEREF 99 TM): 6432131, 499744
Anläggningen togs i drift: 1987
Anläggningstyp: Annan medelstor förbränningsanläggning
Effekt: 12 MW
Verkningsgrad: 88 %
Reningsutrustningens typ: ingen
Antal drifttimmar per år: 0. Genomsnittlig last vid drift: -
Typ av bränsle som förbränns: dieselbrännolja. Andel dieselbrännolja: 100 %
SNI-kod: 35.300

Atria Sverige AB, Atria Sverige AB Tranås

Adress: Hjälmarydsvägen 2, Tranås
Fastighetsbeteckning: Noshörningen 8
Organisationsnummer: 556057-9624
Koordinater för anläggningen (SWEREF 99 TM): 6431274, 497475
Anläggningen tas i drift: 2024-06-19
Anläggningstyp: Annan medelstor förbränningsanläggning
Effekt: 1,275 MW
Verkningsgrad: 92 %
Reningsutrustningens typ: Cyklon och elektrostatfilter
Antal drifttimmar per år: 3 500. Genomsnittlig last vid drift: 650 kW
Typ av bränsle som förbränns: Fast biomassa. Andel fast biomassa: 100 %
SNI-kod: 35.300

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: