E-cigaretter, försäljning

Du ska anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare innan du påbörjar försäljningen. Du ska också ha ett program för egenkontroll som bifogas till din anmälan. Du ska även anmäla förändring av din försäljning, till exempel om du säljer din verksamhet så måste du avanmäla din försäljning via e-tjänsten.

För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du göra en anmälan till kommunen, det gör du via e-tjänsten nedan.

Anmäl försäljning av e-cigaretter

Personuppgiftshantering
De personuppgifter som du lämnar här (namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress) registreras av socialförvaltningen och kommer att användas för att handlägga din anmälan. Du har rätt att se och begära rättelse av personuppgifterna. I vissa fall kan du ha rätt att få dem raderade. Personuppgifterna kommer inte att användas till något annat, de kommer inte att spridas eller överföras till tredje land. De kan lämnas ut till andra myndigheter. Den lagliga grunden för hanteringen är myndighetsutövning. Dina personuppgifter raderas tidigast när verksamhetens försäljning upphört. Det kan finnas tillfällen när lagen hindrar radering av personuppgifterna.

Du som säljer e-cigaretter ska ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet beskriver hur du gör för att:

  • följa reglerna kring försäljning av e-cigaretter
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Du kan utgå från den för att upprätta ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet.

Vägledning för egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du får inte sälja till minderåriga

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik, helst vid kassan, som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Hälsovarning på förpackningarna

Varje förpackning ska ha hälsovarningar, innehålla ett informationsblad och ha en innehållsdeklaration.

Om du säljer din verksamhet eller slutar sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Använd e-tjänsten ovan.

Kommunen och polisen gör kontroller i de butiker där produkterna säljs för att se till att lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) följs. Du som är tillståndsinnehavare betalar en årlig avgift till kommunen för tillsynen.

Straffansvar

Följer du inte lagen kan du bli förbjuden att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller få böter. Vid allvarliga brister kan du även få fängelse.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är 2 300 kronor (4 procent av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor).

Prisbasbelopp 2024: 57 300 kr.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: tillstand@tranas.se
Telefon: 0140-681 95

Telefontid: måndag, onsdag, fredag

Handläggarnas telefontid
Måndag, onsdag, fredag

Senast publicerad: