Inköp och upphandling

Vill du bli leverantör till Tranås kommun? Då behöver du delta i en offentlig upphandling. Här hittar du information om hur du lämnar anbud och om pågående upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling

Tranås kommun upphandlar varor, tjänster och entreprenader för stora belopp varje år. All upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, vilken kommunen som upphandlande myndighet är skyldig att följa.

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Kommunens upphandlingsverksamhet sker genom upphandlingsenheten som samordnar all upphandling inom kommunen.

LOU, lagen om offentlig upphandling, styr vilka tröskelvärden som upphandlande myndigheten ska iaktta.

För att bli leverantör till Tranås kommun måste du delta i någon av kommunens offentliga upphandlingar. Det gör du genom att skapa ett anbudsgivarkonto via Mercell Opic. Du kan samtidigt prenumerera på annonser inom ditt område. Det gör du via Mercell Opic.

När du hittat en upphandling som du vill medverka i kan du hämta upphandlingsdokumentet kostnadsfritt direkt i annonsen.

Bevaka upphandlingar via Mercell Opic Länk till annan webbplats.

Guide till dig som företagare om hur det fungerar att bli leverantör till offentlig sektor Länk till annan webbplats.

Göra affärer med offentlig sektor Länk till annan webbplats.

I Tranås kommuns riktlinjer för direktupphandling anges hur en direktupphandling ska genomföras. Direktupphandlingar vars värde överstiger 100 000 SEK annonseras elektroniskt via Mercell Opic.

Vill du veta mer om tröskelvärden och direktupphandlingsgränser kan du vända dig till Upphandlingsmyndigheten eller upphandlingsavdelningen på Tranås kommun.

Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Alla upphandlingar annonseras i Mercell Opics databas och när det gäller större upphandlingar även i EU:s databas TED. Du kan se annonserna nedan.

Tranås kommuns annonserade upphandlingar Länk till annan webbplats.

Sammanställning av kommunens planerade upphandlingar Pdf, 63.9 kB.

Listan inkluderar inte direktupphandlingar samt upphandlingar som styrs av akuta behov som kan komma in kontinuerligt under året. Är du intresserad av att veta mer om kommunens kommande direktupphandlingar kan du kontakta upphandlingsenheten.

Notera att dokumentet är en sammanställning av de upphandlingar som finns planerade i dagsläget. Fler upphandlingar kan tillkomma och ändringar kan ske. Kommunen förbinder sig inte att genomföra dessa upphandlingar. Detta dokument kommer att uppdateras kvartalsvis, men vi föreslår att du bevakar aktuella upphandlingar.

Aktuella upphandlingar för Tranås kommun Länk till annan webbplats.

Kommunen kan ingå i en upphandling som genomförs av annan aktör, exempelvis Region Jönköpings län.

Har du frågor om upphandlingsplanen är du välkommen att kontakta upphandlingsenheten.

Tranås kommun använder ett e-handelssystem för att hantera inköp och fakturor. I systemet visar vi våra ramavtalsleverantörer och deras produkter/tjänster. För dig som leverantör ger e-handelssystemet möjlighet att visa upp varor och tjänster på ett attraktivt sätt med bilder och sökord. På detta sätt kan kommunens beställare hitta rätt leverantör och pris.

Vi arbetar med e-handel enligt standarden SFTI som Sveriges kommuner och regioner rekommenderar och vi ställer krav vid upphandlingar, att leverantörer ska kunna använda denna standard.

I de fall kommunen handlar av en leverantör som vi inte har ramavtal med används rekvisition.

Den kommunanställde har med sig en attesterad rekvisition, vilket är ett intyg på att man har rätt att göra inköpet. Faktureringsinformation står på rekvisitionen.

Mer information om rekvisitioner

Kontakt

Upphandlingsavdelningen

E-post: inkop@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: