Cisterner

Har du en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja som är större än en kubikmeter? Då ska du se till att den kontrolleras regelbundet. Om du installerar eller skrotar en cistern ska du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen. Reglerna gäller för både privatpersoner och företagare.

Innan du installerar en ny cistern ska du informera bygg-och miljöförvaltningen. Detta gör du genom att fylla i blanketten Information om installation av cistern.

En cistern som rymmer mer än en kubikmeter ska kontrolleras återkommande med 6 eller 12 års intervaller, beroende på hur korrosionsbeständig cisternen är. Den som använder cisternen ska ha en kontrollrapport tillgänglig under hela den tid som cisternen används och ska även skicka in en kopia på kontrollrapporten till bygg- och miljöförvaltningen.

Kontrollen ska utföras av ett så kallat ackrediterat kontrollorgan. SWEDAC är den myndighet som utfärdar ackrediteringar och ser till att kontrollorganen uppfyller kraven.

Om du ska sluta använda en cistern ska du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen. Använd blanketten Information om cistern som ska tas ur bruk.

Töm cisternen helt och rengör den invändigt. Tänk på att rester från tömning och rengöring klassas som farligt avfall. Sedan bör du ta bort och skrota cisternen.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: