Miljöfarlig verksamhet

Om du ska starta en större verksamhet eller verksamhet med stor risk att påverka omgivningen genom utsläpp eller buller, måste du anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen.

Vad innebär miljöfarlig verksamhet?

Exempel på miljöfarliga verksamheter är verkstads- och plastindustrier, vindkraftverk, skjutbanor, motorbanor, krossning av berg och sten, avfallshantering och större jordbruk. Även nyodling, till exempel att göra om skogsmark till åkermark, ska anmälas.

Anmäl driftstörning

Om du bedriver en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet ska du anmäla driftstörningar som riskerar att påverka människors hälsa eller miljön till din tillsynsmyndighet (bygg- och miljöförvaltningen eller länsstyrelsen).

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: