Tobaksförsäljning

Ansök om tillstånd för tobaksförsäljning via vår e-tjänst nedan. Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe. Även partihandlare måste ansöka om tillstånd.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobak

Personuppgiftshantering
De personuppgifter som du lämnar här (namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress) registreras av socialförvaltningen och kommer att användas för att handlägga din ansökan. Du har rätt att se och begära rättelse av personuppgifterna. I vissa fall kan du ha rätt att få dem raderade. Personuppgifterna kommer inte att användas till något annat, de kommer inte att spridas eller överföras till tredje land. De kan lämnas ut till andra myndigheter. Den lagliga grunden för hanteringen är myndighetsutövning. Dina personuppgifter raderas 5 år efter att verksamheten upphört. Det kan finnas tillfällen då lagen hindrar radering av personuppgifterna.

Utöver ansökan ska du skicka följande blanketter till Skatteverket:

  • Begäran om uppgift från Skatteverket — person med betydande inflytande i rörelsen (PBI)
  • Begära om uppgift från Skatteverket — sökande

Kommunen tar ut en prövningsavgift i samband med ansökan.

Som tillståndshavare är du skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet, till exempel ändring av ägarförhållanden i ditt företag eller förändring av bolagsmän/styrelseledamöter i ditt företag. Detta gör du via vår e-tjänst.

Under Ansöknings- och tillsynsavgifter nedan ser du kostnaden för att anmäla en förändring.

Om du slutar sälja tobak ska du skicka in en anmälan om upphörande av tillstånd via e-tjänst nedan.

Du får inte sälja till personer som är under 18 år. Vid misstanke om langning till minderåriga får du inte fortsätta med tobaksförsäljningen.

Du ska ge personalen den information och det stöd de behöver för att de ska kunna följa lagar och gällande föreskrifter.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om lagen om tobak och annat som är viktigt att känna till för tillverkning, import och handel med tobaksvaror.

Läs om tobaksförsäljning hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Säljer du tobak ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att:

  • reglerna kring tobak följs
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna.

Vägledning för egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

När du ansöker om försäljningstillstånd betalar du en ansökningsavgift. Avgiften betalas i samband med ansökningstillfället till Tranås kommun, plusgiro 1 27 22—5. Vänligen ange A711000, B31172, C26722.

Ansökningsavgifter

Avgifter för att ansöka om olika typer av tobakstillstånd

Ansökning för

Prisbasbelopp

Avgift

Försäljningstillstånd för detaljhandel

med tobaksvaror

13 procent av aktuellt prisbasbelopp

7 400 kronor

Försäljningstillstånd för partihandel

med tobaksvaror

13 procent av aktuellt prisbasbelopp

7 400 kronor

Tillfälligt försäljningstillstånd för

detaljhandel med tobaksvaror

13 procent av aktuellt prisbasbelopp

7 400 kronor

Prövning av nya bolagsmän i handels-

och aktiebolag med försäljningstillstånd

6,5 procent av aktuellt prisbasbelopp

3 700 kronor

Tillsynsavgift

Detaljhandlare och partihandlare med försäljningstillstånd för tobaksvaror betalar en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften är 3 400 kronor (6 procent av aktuellt prisbasbelopp).

Prisbasbelopp 2024: 57 300 kr.

Dokument

Begäran om uppgift från Skatteverket — person med betydande inflytande i rörelsen (PBI) Pdf, 154 kB.

Begäran om uppgift från Skatteverket — sökande Pdf, 188.3 kB.

Informationsmaterial på andra språk

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns informationsmaterial på svenska, engelska och arabiska för detalj- och partihandlare som säljer tobak.

Folkhälsomyndighetens information om tillstånd att sälja tobaksvaror Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: tillstand@tranas.se
Telefon: 0140-681 95

Telefontid: måndag, onsdag, fredag

Handläggarnas telefontid
Måndag, onsdag, fredag

Senast publicerad: