Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek. Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Du ska ha ett egenkontrollprogram

Du som säljer receptfria läkemedel ska utöva särskild kontroll över detaljhandeln och hanteringen av läkemedel. Det innebär att du ska upprätta ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet.

Tillsyn och avgifter

Läkemedelsverket meddelar kommunen vilka försäljningsställen av receptfria läkemedel som finns i kommunen. Kommunen har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad (20 §, Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel).

Du betalar en årlig avgift för kommunens tillsyn. Tillsynsavgiften är 2 300 kronor (4 procent av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor).

Prisbasbeloppet år 2024: 57 300 kr

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: tillstand@tranas.se
Telefon: 0140-681 95

Telefontid: måndag, onsdag, fredag

Handläggarnas telefontid
Måndag, onsdag, fredag

Senast publicerad: