Lekplatser

Inom Tranås kommun finns det stora möjligheter för lek och rörelse utomhus i någon av kommunens 32 lekplatser. Flera av lekplatserna ligger på bekvämt avstånd i bostadsområdena men det finns också några större lekplatser.

Allmänna lekplatser

Lekplatser uppmuntrar till lek och rörelse utomhus och leken är en nödvändig del i barnets utveckling. Det finns en lekplats i nästan varje bostadsområde i Tranås tätort, sammanlagt 25 stycken. I Sommen finns det tre lekplatser och tre i Gripenberg. Parkverksamheten ansvarar för de allmänna lekplatser som finns i kommunen.

Naturlekplats i Östanåparken

I Östanåparken — det stora grönområdet mitt i centrala Tranås — ligger en stor naturlekplats. Naturlekplatsen har något för barn i alla åldrar. Det finns dessutom bord, bänkar och grillplats ifall du vill ta med och äta matsäck i parken. I anslutning till naturlekplatsen finns Barnens naturstig.

Tillgänglighetsanpassad lekplats

I Ekmarkspark i centrala Tranås finns en lekplats som är anpassad för rörelsehindrade. För att det ska vara lätt att komma fram till bland annat gungor och sandlåda har underlaget i lekområdet bytts ut från sand till gummiplattor.

Övriga lekplatser

I anslutning till skolor, förskolor och fritidshem finns också lekplatser. Dessa ansvarar Tranåsbostäder för. Om du upptäcker något som är trasigt på en sådan lekplats kan du felanmäla det på Tranåsbostäders webbplats.

Hitta din närmaste lekplats

På kartan nedan kan du se vart det finns lekplatser i Tranås kommun.

Säkerhet på lekplatserna

Det är viktigt att lekplatserna är säkra att leka på. Lekplatserna städas varje vecka och då ser kommunens personal även över lekredskapen. En gång om året görs en säkerhetsbesiktning enligt svensk standard SS-EN 1176, för att leva upp till gällande säkerhetsbestämmelser.

Felanmäl trasiga lekredskap

Om du upptäcker trasig lekplatsutrustning, felanmäl det omgående till kommunens växel eller till servicekontoret Tranås Direkt.

Parkenheten

E-post: gatapark@tranas.se
Kundtjänst: 0140-683 07
Öppettider: måndag-fredag 08.00-12.00
Enhetschef: 0140-683 51

Felanmälan lekplatsutrustning

Allmänna lekplatser
Kommunens växel: 0140-681 00
Tranås direkt: 0140-687 90

Övriga lekplatser
Till felanmälan hos Tranåsbostäde Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: