Föreningar och studieförbund

Tranås kommun har ett rikt föreningsliv och du kan skapa dig en aktiv fritid genom att vara med i någon av de föreningar som finns. Här finner du information ifall du vill gå med i en förening.

Varför bilda en förening?

Är du en del av en grupp som har ett intresse som ni utövar tillsammans? Beroende på hur stor gruppen är kan det vara en bra idé att bilda en förening. En förening bygger på att gruppen har bestämt regler och villkor för de som är medlemmar i gruppen. Föreningar bygger på demokratiska principer och den ska vara öppen för alla som vill vara med och som delar föreningens målsättning. Du behöver inte ha tillstånd för att bilda en förening, däremot krävs det ofta att föreningen har ett organisationsnummer. När föreningen har ett organisationssnummer är den en juridisk person vilket innebär att den kan ha tillgångar, skulder och teckna avtal.

Finns det redan en förening med samma syfte?

I Tranås kommun finns det drygt 177 föreningar, därför är det stor chans att föreningen du tänkt bilda redan finns. Innan du tar beslut om att bilda en förening kan du kolla i vårt föreningsregister för att se vilka föreningar som redan finns.

Till föreningsregistret Länk till annan webbplats.

Sök bidrag för förening eller studieförbund

Använd kommunens e-tjänst för att söka föreningsbidrag eller bidrag för studieförbund.

Tranås kommun ger stöd och bidrag till det lokala förenings­livet. Föreningar kan själva söka föreningsbidrag om de uppfyller de regler som kultur- och fritidsnämnden fastställt.

Följande bidrag går att söka från kommunen:

 • aktivitetsbidrag
 • anläggningsbidrag
 • investeringsbidrag
 • lokalbidrag
 • bidrag till handikappföreningar
 • utvecklingsbidrag
 • bidrag från kultur- och fritidsnämnden
 • bidrag till studieförbund.

Andra bidrag att söka

Förutom kommunens olika bidrag kan ideella föreningar även söka stöd hos följande:

 • RF-SISU Småland
 • Region Jönköpings län
 • Allmänna arvsfonden
 • Statens kulturråd
 • Boverket.

För att din förening enkelt ska kunna sköta administrativa uppgifter, till exempel skicka in verksamhets­berättelser, års­redovisningar och fylla i uppgifter om föreningens styrelse, har kommunen en e‑tjänst för förenings­administration. För att använda e‑tjänsten krävs det att du är inloggad och har ett konto. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om du saknar användarnamn och lösenord.

E-tjänst för förenings­administration

Hantera administrativa uppgifter för din förening med hjälp av kommunens e-tjänst.

Ett studieförbund är en organisation som arbetar för att öka folkbildningen genom att anordna kurser, evenemang och studiecirklar. Kommunen har en pott på 489 000 kronor att fördela mellan studieförbunden. Kommunbidraget fördelas enligt följande:

 • Basbidrag — fördelas till studieförbunden med 70 procent av föregående års totala kommunbidrag.
 • Volymbidrag — fördelas till studie­förbunden utifrån föregående års verksamhet räknat i studietimmar. Utgör 15 procent av bidraget.
 • Målgruppsrelaterat bidrag — fördelas till studie­förbunden utifrån föregående års verksamhet tillsammans med särskilt prioriterade grupper.
  Utgör 15 procent av bidraget.

Syftet med kommunens stöd är att:
- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
- Bidra till att bredda intresset för samt öka delaktigheten i kulturlivet

Hur söker jag bidrag för mitt studieförbund?

För att söka bidrag för studie­förbund krävs det att du skickar in:

 • verksamhetsberättelse
 • revisionsrapport
 • balans- och resultatrapport
 • kommunsammandrag.

Ansöka via vår e-tjänst. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få ett användarnamn och lösenord.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

E-post: kultur-fritid@tranas.se
Telefon: 0140-686 97

Adress
Storgatan 54
573 32 Tranås

Senast publicerad: