Lotteritillstånd

Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i spellagen. För att föreningar ska få anordna lotterier krävs det i de flesta fall antingen registrering eller licens.

Vem kan söka lotteritillstånd?

De som kan söka lotteritillstånd för registreringslotterier är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund. För att en förening ska kunna registrera sig hos kommunen ska föreningen vara öppen för alla och ha ett allmännyttigt ändamål samt behöva intäkter från spel. Det ska också finnas en kontaktperson för lotteriet.

Hur tilldelas föreningar tillstånd?

Lotterier är föreningars största inkomstkälla men för att anordna lotterier krävs tillstånd. Inom Tranås kommun är det kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för att bevilja föreningar att anordna registreringslotterier. För andra typer av lotterier ansvarar Spelinspektionen.

Om kommunala lotterier på Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

E-tjänster för lotteritillstånd

Använd kommunens e-tjänster för att registrera att du tänker anordna lotteri, meddela lotteriplan och redovisa genomförda lotterier.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

E-post: kultur-fritid@tranas.se
Telefon: 0140-682 51

Senast publicerad: