Hälsocenter

Genom hälsofrämjande insatser är Hälsocenters mål att ge stöd till Tranås kommuns invånare för att förbättra den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan.
Människors sätt att leva har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Hälsocenter finns som stöd för att förändra olika levnadsvanor.

Hälsocenter i Tranås är ett samverkansarbete mellan Tranås kommun, region Jönköpings län, vårdcentralerna i kommunen och en mängd olika lokala organisationer, aktörer och föreningar. På hälsocenter ges verktyg och coachning i att ta steg mot vanor som fungerar och balanserar vardagen. På Hälsocenter tas man emot av en hälsocoach, vars uppgift är att stötta kommuninvånarna i Tranås.
Hälsocoachen ansvarar för inledande- och uppföljande samtal på individnivå. Tillsammans med invånaren förs vid behov coachande samtal om mål, stegen framåt och uppföljning. Hälsocoachen håller i grupper inom olika ämnesområden samt anpassad aktivitet på både individ- och gruppnivå. En viktig uppgift är också att fungera som brygga till befintligt förenings- eller näringsliv för fortsatt aktivitet och socialt sammanhang.

Vad hjälper Hälsocenter till med?

 • Coachande samtal om mål, steg framåt och uppföljning.
 • Att komma igång med träning och mer vardagsmotion.
 • Att delta i aktiviteter, samtal och annat som passar individen
 • Förbättra matvanor.
 • Hitta en bra och långvarig balans i vardagen.
 • Hitta en social gemenskap med föreningar, ideella organisationer och självhjälpsgrupper.

Hur söker man till Hälsocenter?

 • Man kan på eget initiativ ta kontakt med hälsocenter (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan).
 • Man kan bli hänvisad till hälsocenter via ett FaR-recept. Ett FaR-recept får man via vårdpersonal såsom fysioterapeuter, läkare, kuratorer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Kontakta Bra Liv Tranås vårdcentral eller vårdcentralen Tranan för mer information om FaR.

Hälsocenter samordnar en plan specifikt för varje person. Vissa aktiviteter ordnas av föreningar, kommunen eller näringsliv. Vissa aktiviteter är specifika för just Hälsocenter. Nedan följer några exempel på aktiviteter specifikt för Hälsocenter. Ta kontakt med Hälsocenter för att få veta mer om aktiviteterna.

 • Boxningtillfälle i samarbete med Tranås Boxningsgym.
 • Cirkelträning och spinning i samarbete med Hållbar hälsa och Tranås Gymnastiksällskap.
 • Stavgång i grupp.
 • Hälsosamma matvanor, en kurs med konkreta tips och råd.
 • Samtalscafé "More to life"
 • Diabetesskola på Dari

Kontakt

Hälsocenter i Tranås

E-post: halsocenter@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Öppettider

Tisdagar 07:30 - 16:30
Onsdagar 07:00 - 18:00

Adress

Ågatan 18, 573 31, Tranås

Senast publicerad: