Tranås kommun

Lekparker i Tranås

Lekplatser uppmuntrar till lek och rörelse utomhus och leken är en nödvändig del i barnets utveckling. Det finns en lekpark i nästan varje bostadsområde i Tranås tätort, sammanlagt 25 stycken. I Sommen finns tre parker och i Gripenberg tre. Alla 32 parker som finns i Tranås kommun ansvarar kommunens parkavdelning för.

I Östanåparken, som är det stora grönområdet mitt i centrala Tranås,  ligger vår nyaste lekpark. Det är en naturlekpark med lekutrustning för barn i alla åldrar. Här finns också bord och bänkar att sitta vid om man behöver vila benen lite.

Säkerheten är viktig

Personalen gör en visuell översyn av lekredskapen varje vecka i samband med städning. En gång per år görs en säkerhetsbesiktning. Målet är att alla lekparker uppfyller EU:s direktiv för säkerhet. Om du upptäcker trasig lekplatsutrustning, felanmäl detta omgående till kommunens växel eller Tranås Direkt.

Tillgänglighetsanpassning

Lekparken som finns i Ekmarkspark i centrala Tranås är anpassad för rörelsehindrade. För att det ska bli så lättframkomligt som möjligt till bland annat gungor och sandlåda så har underlaget i lekormrådet bytts ut från sand till gummiplattor.

Övriga lekparker

I anslutning till skola, förskola och fritidshem finns också lekparker. Skötsel och underhåll av dessa parker sköts av Tranåsbostäder. 

Kontakt

Park & griftegårds-avdelningen

Johan Blomqvist
Arbetsförman
Tfn: 0140-683 51

Felanmälan lekparksutrustning
Växel 0140-681 00
Tranås Direkt 0140-687 90

Senast ändrad:  2021-01-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR