Tranås kommun

Styrdokument Tranås kommun

Här hittar du Tranås kommuns politiskt beslutade styrdokument.

Kommunvision och utvecklingsstrategi

Kommunvision 2040 – Tranås tar initiativet – är vår gemensamma färdplan för framtiden.
Strategi för hållbar utveckling 2020-2023 anger prioriterade fokusområden för utvecklingen av kommunen.

Ledningsmodell

Ledningsmodellen visar hur verksamheterna styrs för att uppsatta mål ska nås. Ledningsmodellen fungerar över tid och oavsett vilka partier som styr Tranås kommun.

Föreskrifter

Kommunala föreskrifter kompletterar de lagar som riksdagen har beslutat. En föreskrift vänder sig till allmänheten. Föreskriften är en detaljerad bestämmelse om ett specifikt område.

Länkar

Policys

En policy är kommunövergripande inom ett specifikt område. Den anger vårt förhållningssätt och våra principer.

Dokument

Senast ändrad:  2021-03-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR