Detaljplan för nytt bostadsområde ute på granskning

Tranås kommun står inför spännande förändringar med flera detaljplaner som är ute på samråd och granskning. Nu är det möjligt att få mer information och tycka till om förslagen genom att lämna synpunkter.

Ett av de aktuella detaljplaneförslagen är det nya bostadsområdet Lindelund söder om Tostås. I det nya bostadsområdet förväntas det bli cirka 50 villatomter och sex områden för grupphus och flerbostadshus. Ett område är avsatt för förskola eller annan kommunal anläggning som exempelvis LSS-boende. Beroende på fördelning mellan villor och grupphus kan detta område generera cirka 150 bostäder.

Detaljplanen för Åsvallehult 2:9 m.fl., som omfattar vandrarhemmet Ekbergsparken i Tranås är också ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att säkerställa att vandrarhemsverksamheten i befintliga byggnader kan utvecklas enligt de verkliga förutsättningarna. Genom att planlägga området ges befintliga byggnader markanvändningen kvartersmark för tillfällig vistelse, vilket möjliggör avstyckning och upprättande av tomträttsavtal. Dessutom är det av stor vikt att planen skyddar de kulturmiljö- och naturvärden som finns i området.

För dig som är intresserade av att lära sig mer om dessa detaljplaneförslag och hur de påverkar Tranås kommun, kan du läsa mer på kommunens hemsida. Där finns ytterligare information om pågående detaljplaner och hur invånarna kan bidra med sina synpunkter och åsikter.

Pågående detaljplaner i Tranås Länk till annan webbplats.