Upphandlings­samordnare som brinner för skattefrågor

Camilla Amredahl har ljust kort hår, glasögon och står utanför en tegelbyggnad. Det är vinter och snö på marken.

Camilla Amredahl är upphandlingssamordnare.

Camilla Amredahl arbetar som upphandlings­samordnare i Tranås kommun. För ett par år sedan tilldelades hon priset som årets ledstjärna på grund av sitt brinnande engagemang att påverka och engagera sina medarbetare.

Camilla startade sin karriär inom den privata sektorn och arbetade 20 år inom olika roller på OEM Automatic.

— Jag hade flera olika roller under min tid på OEM Automatic, bland annat leveransbevakare, marknadsassistent, produktansvarig och grossistsamordnare. Jag lärde mig otrolig mycket om leverantörer, avtal och annat som är viktigt att kunna i min roll.

Efter flera år på OEM Automatic kände Camilla att det var de juridiska frågorna som engagerade henne mest och att hon ville söka sig till en tjänst inom upphandling. Hon sökte några tjänster, men insåg att hon behövde mer kompetens inom juridik.

— Jag valde då att söka till yrkeshögskoleutbildningen offentlig upphandlare på TUC. Vissa delar av utbildningen var redan rätt självklara för mig som arbetat med de här frågorna, men det var ändå roligt och utvecklande.

Utbildningen på TUC var 2 år och Camilla lärde sig mycket både från utbildningen, men också via LIA-perioderna som ingick i utbildningen. Hennes första LIA-period valde hon att lägga inom Tranås kommun. Den andra LIA-perioden var planerad att läggas inom Linköpings kommun, med då Camilla istället sökt en tjänst i Tranås kommun och fick den, var valet självklart.

— Jag valde att göra min sista LIA-period och mitt examensarbete inom Tranås kommun. När jag sedan tog examen i maj 2018 började min anställning här. Då hade de fått chansen att prova på mig och visste vad jag gick för, säger Camilla med glimten i ögat.

Den snälla pitbullen

Camilla har ett brinnande engagemang för skattefrågor. En stor del av detta ligger i att hennes familj haft en politisk bakgrund, men också för att hon för egen del fått kämpa för sitt barn som har en funktionsvariation.

— Jag brinner för att påverka skattemedel. Jag anser att vi kan få ut mer av våra skattemedel än vad vi får idag, om vi alla arbetar tillsammans.

Camillas intresse för offentlig upphandling visar sig också genom hennes förmåga att engagera sina medarbetare. Hennes viktigaste egenskap i rollen som upphandlingssamordnare är hennes projektledarförmåga, kommunikationsförmåga och lyhördhet. Den främsta egenskapen är dock att hon inte är konflikträdd.

— Jag blev kallad ”den snälla pitbullen” av en person som arbetade nära mig här i stadshuset. Den personen var också den första att gratulera mig till priset som årets ledstjärna. Man får inte vara rädd för att kommunicera. Det är jätteviktigt hos en upphandlare för att kunna utveckla verksamheten i hela Tranås kommun.

Camilla framhäver också att det är viktigt att lyssna på verksamheterna och se till att de får ut det mesta av sin budget.

Fördel med blandade erfarenheter

Camilla har fått med sig många bra erfarenheter från sin tid inom den privata sektorn både när det kommer till det mer strategiska arbetssättet, men också när det gäller dagliga rutiner. Bland annat har hon implementerat pulsmöten, som arbetsgruppen har varje dag mellan 11–16 minuter för att diskutera vad som händer kollegorna under dagen och om de behöver hjälp med något. Detta är en rutin de arbetat med även under coronapandemin. Då många arbetat hemifrån har de använt sig av digitala lösningar som exempelvis att använda ett Excel-dokument som whiteboardtavla. De dagliga pulsmötena bidrar både till gemenskap i arbetsgruppen men också effektivisering. Camilla är stolt över teamet på upphandlingsenheten och ser deras gemensamma tankesätt som en stor del av framgången.

— Jag tycker att det bästa med mitt team på upphandlingsenheten är att alla är superduktiga på att kommunicera med verksamheterna. Det bidrar till att vi kan möta verksamheternas behov bättre och uppnå våra delmål och långsiktiga mål att kommuninvånarna ska få ut mer för skattemedlen.

Sök jobb i en utvecklande kommun

Camilla uppmanar personer som är arbetssökande eller intresserade av en ny utmaning att söka sig till Tranås kommun.

— Att arbeta inom upphandling är varierande och man blir verkligen allmänbildad. I en mindre kommun får man arbeta med och bedriva upphandling inom alla områden, vilket är väldigt lärorikt!

Camilla ser det som en stor fördel att personer som tidigare arbetat inom den privata sektorn söker sig till den kommunala sektorn. Tillsammans kan personer med olika bakgrund bidra till en gemensam utveckling av Tranås kommun.