Från vårdbiträde till enhetschef

Linn Holmberg utanför Uvaberg.

När Linn Holmberg var 18 år började hon sommarjobba som vårdbiträde i hemtjänsten i Tranås. Att hon 16 år senare skulle vara tillbaka i Tranås för tredje (!) gången och arbeta som enhetschef inom särskilt boende, anade hon inte då. Men intresset för att arbeta med människor i behov av stöd väcktes där på sommarjobbet.

– Jag önskar att jag hade kunnat tala om för den 18-åriga Linn hur viktiga erfarenheter jag skulle lära mig i arbetet i hemtjänsten.

Linn menar att hon i mötet med äldre människor fick en stor förståelse för olika människors behov och lärde sig att bemöta olika typer av människor.

– Jag var så rädd för döden, men i många samtal med Astrid 98 år, som var livstrött, fick jag nya perspektiv. Jag fick förståelse för hur frustrerande det är att inte längre kunna vara självständig.

Efter jobb som vårdare inom psykiatrin, väcktes intresset för att arbeta med människor som inte valt sin situation och som behöver hjälp att hitta tillbaka till ett självständigt liv. Det blev studier till arbetsterapeut. Bland annat som utbytesstudent i Australien, som låg långt fram inom psykiatrin. 2017 sökte sig Linn tillbaka till Tranås och en tjänst som arbetsterapeut på Arbetscentrum.

Som chef har jag mycket nytta av det jag lärde mig i hemtjänsten.

När hon 2020 fick möjligheten att som en av fem i kommunen få gå en förberedande chefsutbildning, tvekade hon inte. Sedan mars i år har Linn sin första chefstjänst som enhetschef på det särskilda boendet Uvaberg. Här arbetar 29 personer, varav majoriteten är utbildade undersköterskor.

– Jag trivs bra med att få utveckla min arbetsgrupp. Mina medarbetare har alla ett väldigt viktigt jobb. Att få arbeta med dementa människor som inte har förmågan att föra sin talan och möta anhöriga är så lärorikt, menar Linn och fortsätter:

– I mitt jobb som chef har jag fortsatt mycket nytta av det jag lärde mig i hemtjänsten. Alla möten med människor har lärt mig att vara öppen och nyfiken på andra och deras situation. Att vara ödmjuk inför situationer och tänka lösningar i stället för att se svårigheter och problem.