Att möta barnen är det bästa med att vara förskollärare

Sandra Rehn trivs som förskollärare.

Sandra Rehn arbetar som förskollärare i Tranås kommun. Hennes roll är att bedriva utbildning med barnens intressen och läroplanens mål i fokus.

Stimulerande arbetsmiljö

— Varannan vecka, på vår avdelningsplanering, reflekterar och analyserar vi kring verksamheten för att ”backa tillbaka” och gå vidare, berättar Sandra. Hon förklarar att hon engagerar sig i alla barn och deras utveckling, men de som ”fastnar” lite extra i hennes hjärta är de barn som kräver lite extra tankeverksamhet.

— Alla barn har olika behov. Att hitta de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn stimulerar mig i mitt arbete.

Ingen dag är den andra lik

Sandra berättar att det bästa med hennes jobb är att möta barnen varje dag och se deras utveckling, att ingen dag är den andra lik och friheten att vara ute på arbetstid.

— Vi har en bred bas att arbeta efter med tanke på de mål vi har att förhålla oss till i läroplanen.

Välkomnar fler män i barnomsorgen

På frågan om Sandra har några framtidsvisioner inom yrket svarar hon snabbt.

— Det behövs, helt klart, fler män inom förskolans värld. Då menar jag inte chefer, utan män som arbetar i barngrupperna.